Kapitalkrav bremser Norge?

Gå til hovedinnhold

Kapitalkrav bremser Norge?

Program

Tid: 4. juni kl. 08.30-11.30. Kaffe og registrering fra kl. 08.00.
Sted: Oslo kongressenter, auditoriet, Youngs gate 11 (Folkets hus)

Kl. 08.30
Velkommen

Idar Kreutzer og Rolf Mæhle, Finans Norge (ordstyrer)

Kl. 08.35
Kapitalkrav, konkurranse og konsekvenser

Jon Gunnar Pedersen, statssekretær Finansdepartementet

Kl. 09.00
Utfordringer for bankene

Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

Kl. 09.20
Bankenes betydning for næringslivet

Leo Grünfeld, Menon Business Economics

Kl. 09.40
Finansieringsbehov i små og mellomstore bedrifter

Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør Virke

Kl. 09.55
Pause


Kl. 10.15
Fornuftig bruk av motsyklisk buffer som konjunkturregulator

Dag Aarnes, avdelingsdirektør NHO

Kl. 10.30
Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene

Bjørn Erik Næss, finansdirektør DNB

Kl. 10.50
Kapitalkrav sett fra bankanalytikers ståsted

Bengt Kirkøen, bankanalytiker Swedbank

Kl. 11.10
Oppsummering – utfordringer for myndighetene og bankene

Finn Haugan, konsernsjef SpareBank1 SMN og styreleder Finans Norge

Kl. 11.30
Slutt