Inngår samarbeidsavtale med MOT

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Inngår samarbeidsavtale med MOT

Finans Norge har inngått samarbeidsavtale med MOT. MOT arbeider med holdninger og har som mål å utvikle robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljøer. Bedriftene knyttet til Finans Norge kan inngå sponsoravtaler med MOT og dermed bidra til at MOT ytterligere kan styrke sitt engasjement for ungdom.

Samarbeidsavtale: Idar Kreutzer og Atle Vårvik underskrev samarbeidsavtale mellom Finans Norge og MOT.

Organisasjonen ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997, og initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss. MOT har i dag 21 årsverk og 6900 medarbeidere som driver MOT-arbeidet i lokalsamfunn landet over. 

Store forventninger

MOTS president, Atle Vårvik, har store forventninger til samarbeidet med norsk finansnæring. 

– Finansnæringen er viktig for MOTs ungdomsarbeid av flere årsaker. Næringen har en viktig samfunnsrolle og en sterk posisjon - mange steder i landet er finansbedriften en bærebjelke i lokalsamfunnet. At det offentlige og skolen tar ansvar for ungdoms oppvekst, er ikke nok. Lasset må dras i fellesskap, og næringslivet er viktig. Veldig mange finansinstitusjoner bidrar mye lokalt, og et samarbeid med MOT vil forsterke begge parters innsats, sier Vårvik.

130 kommuner

MOT arbeider i 148 lokalsamfunn i 130 kommuner. Organisasjonens tiltak og aktiviteter når ut til ca. 20 % av ungdom i alderen 12 – 20 år. Med finansnæringen i ryggen blir det mulig å gjøre enda mer, sier Vårvik.  At flest mulig mestrer tilværelsen er forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. På den arenaen gjør mange finansbedrifter seg sterkt gjeldende allerede.

Vinn-vinn

Adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge ser også frem til samarbeidet. Utgangspunktet er at banker og forsikringsselskaper allerede har stor aktivitet rettet mot barn og ungdom.

– Mange bedrifter driver opplæring i personlig økonomi/karrierevalg og gründervirksomhet – dels i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) og dels gjennom egenutviklede aktiviteter. Andre deler av næringen har engasjert seg i skadeforebyggende arbeid, for eksempel trafikksikkerhet, svømmeopplæring og brannvern. 

Samarbeidet mellom finansnæringen og MOT vil kunne utfylle og styrke bedriftenes eksisterende aktiviteter. Dermed skapes det en vinn-vinn situasjon der partene i fellesskap legger til rette for at lokalsamfunn kan ”løftes” og ungdom oppnå personlig vekst.

– Sett fra Finans Norges synspunkt gir et slikt samarbeid mulighet for å synliggjøre og styrke den enkelte bedrifts samfunnsrolle, avslutter Idar Kreutzer.