Forsikringssvindel for en halv milliard

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringssvindel for en halv milliard

I 2013 avdekket forsikringsselskapene forsikringssvindel for nesten 562 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norges rapport om forsikringssvindel. -Stadig mer av svindelen gjelder ulike livsforsikringsprodukter der beløpene kan bli svært store, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.
Det er særlig syke- og uføreprodukter det svindles med. Av det totale svindelbeløpet utgjør 80 prosent svindel med slike forsikringer. Samtidig er det fortsatt flest saker på skadeforsikringsområdet. 

Sakene rapporten omfatter gjelder brudd på forsikringsavtaleloven. I tillegg til det avdekkede beløpet, er det store mørketall. 

Forsikringssvindel utføres ofte i form av arrangerte skader, overdreven skademelding, eller melding om en skade som ikke har skjedd. I andre tilfeller svindles det ved bevisst å oppgi uriktige opplysninger ved kjøp av forsikringen.

Flere kvinner enn før

Menn står fortsatt bak det meste av svindelen totalt sett. Når det gjelder uføreprodukter står menn bak 57 prosent av sakene. Men kvinneandelen er økende.

-Vi er mest vant til at det er menn som prøver seg på forsikringssvindel, men flere kvinner enn før prøver seg på svindel med uføreforsikringer. I de groveste sakene er det snakk om svindel for millionbeløp, sier Neverdal.

Bil på svindeltoppen

Når det gjelder skadeforsikring er svindelbeløpet i gjennomsnitt 150 000 kroner.Innenfor skadeforsikring er fortsatt bil på svindeltoppen. Arrangerte biltyverier er det vanligste. Deretter følger svindel i forbindelse med innbrudd.
 
I tillegg avsløres stadig mer svindel med reiseforsikringer.  I 2013 gjelder 24 prosent av sakene reiseforsikring, mot 19 prosent året før.

Risikerer mye

Forsikringsselskapene er opptatt av å gjøre det vanskelig for svindlerne og bidra til at alle de ærlige kundene ikke betaler mer enn nødvendig. Forsikringssvindlerne risikerer fengsel, politianmeldelse og forsikringsnekt. Erstatningen de eventuelt har fått må selvfølgelig også tilbakebetales. 

-Rundt 60 utredere i forsikringsselskapene har som oppgave å avdekke svindel. De som står bak forsikringssvindel er ofte multikriminelle. De stjeler gjerne også av det offentliges midler gjennom for eksempel trygdesvindel, sier Neverdal i Finans Norge.