Forsikring i tall 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikring i tall 2014

Finans Norge publiserer i april sine årlige statistikkpublikasjoner med nøkkeltall. Først ut er statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2014. I publikasjonen presenteres forsikringsnæringens viktigste nøkkeltall. 

I tillegg er en overordnet brosjyre under produksjon, hvor norsk forsikring settes inn i en europeisk kontekst. Hensikten med publikasjonene er å gjøre et omfattende og til dels komplisert tallmateriale mer tilgjengelig og oversiktlig, samt plassere norsk forsikring inn i en global sammenheng. 

Nøkkeltall og begreper
Publikasjonene sammenfatter de mest etterspurte tallene innenfor forsikringsnæringens aggregerte regnskapsstatistikk, markeds- og premiestatistikk og statistikk over erstatninger og ytelser. Det er også innarbeidet en rekke definisjoner av forsikringsbegreper og beskrivelser av sentrale utviklingstrekk.

Tallene dekker til og med utgangen av året 2013. Sett i lys av tidshorisonten for publisering av forsikringsstatistikk ellers i Europa, må dette sies å være svært ferske tall. Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som representerer det alt vesentligste av forsikringsmarkedet i Norge. Mer detaljert statistikk og oversikt over flere statistikkområder finnes på Finans Norges statistikksider. Der finnes også flere interaktive databaser.

I løpet av noen dager vil også nøkkeltall for livsforsikring og pensjon 2014 og den overordnede brosjyren bli publisert.