Nytt utvalg utreder overvann i byene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt utvalg utreder overvann i byene

Regjeringen besluttet i statsråd i dag 11. april å nedsette et lovutvalg som blant annet skal vurdere rammene for å håndtere overvann i byer og tettbebyggelser. Lenke til pressemelding.

- Klimaendringene vil gi økt nedbør og vi må legge til rette for at overvann i byer og tettbebyggelser kan håndteres slik at vi unngår for store skader. Vi må forberede Norge på framtidens ekstremvær, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utvalget skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer. Et slikt utvalg ble foreslått i Stortingsmelding 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge.

Kommunene og andre offentlige og private aktører vil som følge av overvann få stadig større utfordringer med å forhindre skadevirkninger på bygninger og annen infrastruktur, samt helse og miljø. Store nedbørsmengder fører allerede til store kostnader ved oversvømmelser i byer og tettbebyggelser.

Viktig lobbyarbeid

Lovutvalget er blant annet et resultat av et lobbyingsamarbeid mellom Finans Norge, KS, Norsk Vann og Huseiernes Landsforbund mot Regjering og Storting. Ny sammensetning av statistikk fra Finans Norge var medvirkende til å få opp politisk fokus på overvann og vann- og avløpsproblematikken.

Trenger tydelige rammebetingelser

Formålet med lovutvalgets utredning og forslag skal være å gi kommuner og andre aktører tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for å kunne håndtere overvann i tettbebyggelser, både i dagens klima og etter forventede klimaendringer. Utvalgets utredning og forslag skal tydeliggjøre ansvarsforholdene.

Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet og utvalgets mandat kan lastes ned fra departementets hjemmesider.