Bankene konkurrerer om mer enn pris

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene konkurrerer om mer enn pris

250 000 bankkunder sier de kun benytter en filial når de skal utføre banktjenester, mens like mange sier de kun bruker nettbanken. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2014 som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. – Bankene konkurrerer ikke bare på pris, men også på tilgjengelighet, kompetanse og teknologiske løsninger, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.
– Noen banker har spesialisert seg på de heldigitale kundene, mens andre satser tungt på personlig service og rådgivning. Det er altså ikke bare pris som betyr noe for bankkundene, understreker Håkonsen.

Det er stor variasjon i hvordan bankkundene ønsker å benytte banken. Antallet som sier de kun bruker filial har sunket i løpet av de siste 10 årene fra 24 prosent til 6 prosent, mens antallet som bruker kun nettbank har holdt seg stabilt. 

72 prosent av alle kundene, eller rundt 3 millioner nordmenn, bruker en kombinasjon av filial og digitale kanaler når de utfører sine banktjenester.

– Det store flertallet av kundene bruker altså en miks av nettbank, mobilbank, telefon og en tur innom banken når de store økonomiske avgjørelsene skal tas, sier Håkonsen.

Filialbesøket synker

Besøket i filialene har gradvis gått ned. Over halvparten at de som oppgir at de fortsatt bruker filialen sier de er innom sjeldnere enn en gang i halvåret. Nå er det bare 13 prosent av oss som sier vi går i filialen hver måned eller oftere, mot 50 prosent for ti år siden. 
Bankfilialen oppsøkes i hovedsak for å få økonomisk rådgivning og i forbindelse med låneopptak.

Bankene med litt ulik strategi

Bankene har i stor grad tilpasset seg de ulike behovene kundene har. Noen banker er rene nett- og mobilbanker uten et eneste kontor, mens andre er breddebanker som har et bredt filialnett samtidig som de tilbyr kundene gode nett- og mobilbankløsninger.

– Det er synd det kun snakkes om pris når konkurransen i bankmarkedet omtales. For i tillegg til pris konkurrerer bankene om å ha de mest brukervennlige nett- og mobiltjenestene og om å tilby god personlig rådgivning, enten den skjer via telefonen, chat eller i bankfilialen, sier Håkonsen.