Banken i sosiale medier – lavere interesse?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Banken i sosiale medier – lavere interesse?

2,8 millioner nordmenn over 15 år bruker sosiale medier, men bare 0,5 prosent av disse sier de har vært i kontakt med banken i denne kanalen. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2014, som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. – Forbausende få bruker Facebook eller Twitter til å kommunisere med banken sin.  Foreløpig er dette kanalen for en veldig smal kundegruppe, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

Undersøkelsen viser ellers at bare 15 prosent av de som bruker sosiale medier mener det er viktig at banken er i sosiale medier. Denne andelen har sunket fra 31 prosent i fjor.

– Vi har riktignok gjort en liten endring i spørsmålsstillingen fra i fjor til i år, fra ”er det viktig for deg at banken bruker sosiale medier”, til ”… er i sosiale medier”, men vi tror ikke det er den lille nyansen som har ført til den store nedgangen, sier Håkonsen.

De unge er mest interessert

Det er ikke overraskende en overvekt av de yngste bankkundene som synes det er viktig at banken er i sosiale medier. 20 prosent av de under 32 år svarer ja på dette spørsmålet.

– På sikt kan vi dermed anta at bankens rolle i sosiale medier blir viktigere for kundene enn den har vært så langt. Dette vil kunne føre til økt bruk, fortsetter Håkonsen.

Foreløpig er det altså svært få kunder som har tatt kontakt med sin hovedbank via sosiale medier.

– De som gjør det er imidlertid fornøyd med bankens tilbud og tilstedeværelse, avslutter Ann Håkonsen.

Antall spørsmål rundt bruk av sosiale medier og bank er redusert i forhold til i fjor.