Autoriserte rådgivere markerte AFRs jubileum

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Autoriserte rådgivere markerte AFRs jubileum

AFR har tilbakelagt sine første fem år, og dette ble nylig markert med en tilstelning for vinnerne av ordningens jubileumsquiz. Ca. 50 av deltakerne i den uhøytidelige konkurransen ble trukket ut og var med på arrangementet som både hadde en seminardel og var lagt opp som en feiring av rådgiverne selv.

Idar Kreutzer tok i sitt innlegg utgangspunkt i finansnæringens viktige samfunnsrolle: Næringen er samfunnets blodomløp. Den er forutsetningen for andres verdiskapning, og det er vanskelig å tenke seg andre næringer som berører folks liv på så mange punkter som finansnæringen gjør.

– Gjennom vår virksomhet bidrar vi til økonomisk trygghet og forutsigbarhet, økt verdiskapning og god håndtering av viktige samfunnsoppgaver. Vi selger tillit, og møtet med kunden er kjernen i vår tillitskapende virksomhet. Enkeltmenneskets inntrykk beror på det siste møtet med bedriften. Derfor er AFR-rådgiverne så viktige.

AFR er et skoleeksempel på hva finansnæringen kan utrette i fellesskap. Nesten 6800 medarbeidere i 134 virksomheter har så langt oppnådd autorisasjon, og ordningen har bidratt til at næringen har satt etikk og god rådgivningsskikk høyere på dagsordenen. AFR er det største felles kompetanseløftet i finansnæringen noensinne, fastslo Kreutzer:

– Balansert rådgivning tar utgangspunkt i kundens behov og God rådgivningsskikk. Dette er AFR-autoriserte rådgiveres hjemmebane, og de er godt skodd for jobben. Når vi setter kunden i sentrum, skaper vi både kundeverdi, verdi for samfunnet og verdi for finansbedriften. Slik vekst får aksept i samfunnet, og dette vil i sin tur ha positv effekt på rammebetingelsene. Finansnæringen må drive sin virksomhet i samsvar med samfunnets behov og i pakt med bærekrafthensyn. Det er der vi har  vårt mulighetsrom.