Autoriserte rådgivere markerte AFRs jubileum

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Autoriserte rådgivere markerte AFRs jubileum

AFR har tilbakelagt sine første fem år, og dette ble nylig markert med en tilstelning for vinnerne av ordningens jubileumsquiz. Ca. 50 av deltakerne i den uhøytidelige konkurransen ble trukket ut og var med på arrangementet som både hadde en seminardel og var lagt opp som en feiring av rådgiverne selv.

Idar Kreutzer tok i sitt innlegg utgangspunkt i finansnæringens viktige samfunnsrolle: Næringen er samfunnets blodomløp. Den er forutsetningen for andres verdiskapning, og det er vanskelig å tenke seg andre næringer som berører folks liv på så mange punkter som finansnæringen gjør.

– Gjennom vår virksomhet bidrar vi til økonomisk trygghet og forutsigbarhet, økt verdiskapning og god håndtering av viktige samfunnsoppgaver. Vi selger tillit, og møtet med kunden er kjernen i vår tillitskapende virksomhet. Enkeltmenneskets inntrykk beror på det siste møtet med bedriften. Derfor er AFR-rådgiverne så viktige.

AFR er et skoleeksempel på hva finansnæringen kan utrette i fellesskap. Nesten 6800 medarbeidere i 134 virksomheter har så langt oppnådd autorisasjon, og ordningen har bidratt til at næringen har satt etikk og god rådgivningsskikk høyere på dagsordenen. AFR er det største felles kompetanseløftet i finansnæringen noensinne, fastslo Kreutzer:

– Balansert rådgivning tar utgangspunkt i kundens behov og God rådgivningsskikk. Dette er AFR-autoriserte rådgiveres hjemmebane, og de er godt skodd for jobben. Når vi setter kunden i sentrum, skaper vi både kundeverdi, verdi for samfunnet og verdi for finansbedriften. Slik vekst får aksept i samfunnet, og dette vil i sin tur ha positv effekt på rammebetingelsene. Finansnæringen må drive sin virksomhet i samsvar med samfunnets behov og i pakt med bærekrafthensyn. Det er der vi har  vårt mulighetsrom.