Europeiske tilsynsmyndigheter må inn i EØS-avtalen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Europeiske tilsynsmyndigheter må inn i EØS-avtalen

Det er viktig for norsk finansnæring å være en del av det indre marked og det er viktig for EU å ha oss med. – Så lenge det er uklart hvordan sentrale deler av det indre markedets infrastruktur skal komme på plass i EØS-avtalen, skaper dette usikkerhet i markedene. Dette er spesielt uheldig i finansielle markeder, for de bygger på kontraktsfestede legale rettigheter, sier Ellen Bramness Arvidsson, fagsjef for internasjonal koordinering i Finans Norge, som i dag legger frem et posisjonsnotat om temaet.

Fagsjef Ellen Bramess Arvidsson i Finans Norge (foto: CF Wesenberg)– Det er svært viktig å få på plass løsningen snarest. EUs lovgivning på det finansielle området har gjennomgått massive endringer i løpet av de siste årene. Først når floken med tilsynsregelverket har funnet sin løsning, kan disse regelverkene tas inn i EØS-avtalen. At det skjer er en forutsetning for at Norge skal være en del av det indre markedet for finansielle tjenester, sier Bramness Arvidsson.

Dersom usikkerheten vedvarer, risikerer EØS-land å bli oppfattet som at vi står utenfor det indre markedet. Da kan selskaper, som er etablert i EØS-landene gjennom filialer, komme til å møte nye regulatoriske og organisatoriske krav. Det indre markedets fordeler, med lavere transaksjonskostnader og effektivitet, vil forsvinne i den grenseoverskridende aktiviteten mellom EU og EØS, med økte kostnader som resultat.

– Finans Norge publiserer i dag et posisjonsnotat der vi argumenterer for at det er viktig for medlemslandene i EU å bidra til å få på plass en løsning. De grunnleggende forutsetningene som råder i dag hviler på at Norge er en del av det indre markedet for finansielle tjenester. I notatet skisserer vi hva man risikerer om det stilles spørsmålstegn ved det, sier Bramness Arvidsson.