04

Gå til hovedinnhold

04

Nye styremedlemmer

Det er valgt inn nye styremedlemmer til styrene til Sparebankforeningen, Finans Norge og FNH.

Kapitalkrav bremser Norge?

Program Tid:  4. juni kl. 08.30-11.30. Kaffe og registrering fra kl. 08.00. Sted:  Oslo kongressenter, auditoriet, Youngs gate 11 (Folkets hus)

Økt sparevilje som følge av pensjonsreformen

Pressemelding:  Spareviljen har økt markert det siste året, viser ferske tall fra Finans Norge. En av fire svarer nå at de har planlagt å spare som følge av pensjonsreformen, mot en av seks på samme tid i fjor. -Pensjonsreformen betyr større fleksibilitet i forhold til pensjoneringstidspunkt, men gir også den enkelte større ansvar for egen pensjonsopptjening, sier Stefi...

Forsikringssvindel for over en halv milliard

Pressemelding:  I 2013 avdekket forsikringsselskapene forsikringssvindel for nesten 562 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norges rapport om forsikringssvindel . -Stadig mer av svindelen gjelder ulike livsforsikringsprodukter der beløpene kan bli...

Finn Haugan ny leder i Finans Norge

Pressemelding:  Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank1 SMN ble i dag valgt som ny styreleder i Finans Norge. Han overtar etter konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Kortbruken har økt med over 9 prosent i år

Pressemelding:  Etter årets tre første måneder viser tall fra Nets og Finans Norge at bruken av betalingskort har økt med 9,2 prosent sammenlignet med fjoråret. I løpet av første kvartal er det gjennomført 351 millioner kortkjøp og kortomsetningen var på...

Kortsvindel for 140 millioner kroner i fjor

Pressemelding:  Bankene har rapportert om kortsvindel for 140 millioner kroner i 2013, viser tall samlet inn av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norge. Det er omtrent det samme som året før, men lave tall internasjonalt og sett i sammenheng m...

Oppreservering for langt liv

Pressemelding:  Finanstilsynet vedtok 2. april rammene for pensjonsleverandørenes planer for finansiering av økt levealder. – Vi savner en begrunnelse for den fastsatte oppreserveringsperioden særlig i lys av de lange løpetidene på forpliktelsene som skal oppreserveres, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Livsforsikring og pensjon i tall 2014

Finans Norge har nå ferdigstilt sine publikasjoner med statistikk for livsforsikring og pensjon per 31. desember 2013. I den anledning er det også i år utarbeidet et hefte som viser utviklingstrender og status.

– Ser effekten av strengere krav

– Effekten av myndighetskravene ser man på fallet i boligbyggingen i år, sier administrerende direktør Idar Kreutzer, og viser til rapporten "Om boligmarked og boligfinansiering" som Prognosesenteret har utarbeidet for Finans Norge. 

Autoriserte rådgivere markerte AFRs jubileum

AFR har tilbakelagt sine første fem år, og dette ble nylig markert med en tilstelning for vinnerne av ordningens jubileumsquiz. Ca. 50 av deltakerne i den uhøytidelige konkurransen ble trukket ut og var med på arrangementet som både hadde en seminardel og v...

Forsikring i tall 2014

Finans Norge publiserer i april sine årlige statistikkpublikasjoner med nøkkeltall. Først ut er statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2014. I publikasjonen presenteres forsikringsnæringens viktigste nøkkeltall. 

Europeiske tilsynsmyndigheter må inn i EØS-avtalen

Det er viktig for norsk finansnæring å være en del av det indre marked og det er viktig for EU å ha oss med. – Så lenge det er uklart hvordan sentrale deler av det indre markedets infrastruktur skal komme på plass i EØS-avtalen, skaper dette usikkerhet i...

1,6 millioner nordmenn bruker mobilbank

45 prosent av oss har lastet ned en mobilbankapp fra en eller flere banker, og 39 prosent sier de er aktive mobilbankbrukere. Dette viser Dagligbankundersøkelsen 2014, som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. – Vi har trolig like mange mobilbankbruk...

Uendret motsyklisk kapitalbuffer

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske bufferkravet skal holdes uendret. Dermed opprettholdes kravet om bufferen skal utgjøre én prosent av beregningsgrunnlaget fra 30. juni 2015. Beslutningen er i samsvar med rådet fra Norges Bank.

Flere med innskuddspensjon i privat sektor

Ved utgangen av 2013 var det nesten 1,4 millioner personer i privat sektor som hadde tjenestepensjon i livsforsikringsselskapene, en økning på 32 000 fra 2012. Drøyt 1,1 millioner har innskuddspensjon, mens 253 000 har ytelsespensjon. I kommunal sektor er det 476 000 med ytelsesordninger. Det viser ny statistikk fra Finans Norge.

Inngår samarbeidsavtale med MOT

Finans Norge har inngått samarbeidsavtale med MOT. MOT arbeider med holdninger og har som mål å utvikle robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljøer. Bedriftene knyttet til Finans Norge kan inngå sponsoravtaler med MOT og dermed bidra til at MOT ytterligere kan styrke sitt engasjement for ungdom.

Du trenger ikke bytte BankID-passord

Det ble nylig oppdaget en sikkerhetsfeil i en utbredt teknologi kalt OpenSSL, som skal sikre kommunikasjonen mellom bruker og nettsted. BankID-tjenesten er ikke berørt, og du behøver ikke bytte passord for BankID. Les hele saken på BankID.no .

Nytt utvalg utreder overvann i byene

Regjeringen besluttet i statsråd i dag 11. april å nedsette et lovutvalg som blant annet skal vurdere rammene for å håndtere overvann i byer og tettbebyggelser. Lenke til pressemelding .

Uttak av alderspensjon

Finans Norges statistikk over uttak av alderspensjon i privat sektor viser at det ved utgangen av 2013 var nær 250 000 alderspensjonister fra privat tjenestepensjon. 175 000 av disse har utbetaling fra fripoliser.

Forsikringssvindel for en halv milliard

I 2013 avdekket forsikringsselskapene forsikringssvindel for nesten 562 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norges rapport om forsikringssvindel. -Stadig mer av svindelen gjelder ulike livsforsikringsprodukter der beløpene kan bli svært store, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Bankene konkurrerer om mer enn pris

250 000 bankkunder sier de kun benytter en filial når de skal utføre banktjenester, mens like mange sier de kun bruker nettbanken. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2014 som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. – Bankene konkurrerer ikke bare på pris, men også på tilgjengelighet, kompetanse og teknologiske løsninger, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

Økt sparevilje som følge av pensjonsreformen

Spareviljen har økt markert det siste året, viser ferske tall fra Finans Norge. En av fire svarer nå at de har planlagt å spare som følge av pensjonsreformen, mot en av seks på samme tid i fjor. -Pensjonsreformen betyr større fleksibilitet i forhold til...

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert med nyheter om rammebetingelser for finansnæringen. Denne gang omfatter Finansrett 94 artikler  innen både bank, forsikring og verdipapirområdet. 

Konkurransetilsynet undersøker bankmarkedet

Konkurransetilsynets varslede undersøkelse av bankmarkedet har nå et mandat klart og undersøkelsene er i gang. Konkurransedirektør Christine Meyer uttaler i en pressemelding at de i  første omgang vil konsentrere seg om boliglånsmarkedet, og resultatene av denne undersøkelsen vil bli presentert i løpet av høsten.