Uendret styringsrente og minimal endring av rentebanen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente og minimal endring av rentebanen

På dagens rentemøte ble det klart at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Utviklingen siden forrige rentemøte har vært om lag som ventet, og det er kun små endringer i rentebanen. Norges Bank anslår at styringsrenten vil forbli uendret frem mot sommeren 2015 for så å øke gradvis.