Uendret styringsrente og minimal endring av rentebanen