Trusselbildet i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Trusselbildet i finansnæringen

Hvilken risiko og hvilke trusler står banker og forsikringsselskaper overfor når det gjelder økonomisk kriminalitet? Dette vil bli belyst på bank- og forsikringskonferansen den 22. – 23. mai på Gardermoen. Det er mulig å melde seg på konferansen frem til fredag 2. mai.

Årets konferanse har tittelen ”Økonomisk kriminalitet – trusselbildet i finansnæringen”.

Vi ønsker denne gang å belyse risiko og trusler banker og forsikringsselskaper utsettes for når det gjelder økonomisk kriminalitet.

Foredragsholderne vil derfor være mer spesifikke og konkrete når de hver for seg belyser temaet. De skal også i sterkere grad utdype forslag til forbedrede tiltak for å kunne begrense, hindre og avdekke kriminelle økonomiske handlinger.