Støtter behov for forskrifter om utbetalingsregler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter behov for forskrifter om utbetalingsregler

Finanstilsynet har i dag publisert sitt brev til Finansdepartementet med forslag til forskrifter om utbetalingsprofil for fripoliser med investeringsvalg, nytt tjenestepensjonsprodukt og andre produkter med investeringsvalg. 

Det er nødvendig å få på plass forskrifter for utbetalingsprofil, både for nytt tjenestepensjonsprodukt og fripoliser med investeringsvalg. Dette for at man skal kunne tilpasse utbetalingsprofilen i tråd med kundenes ønsker og behov på en hensiktsmessig måte, og for å unngå sterkt stigende pensjonsutbetalinger i utbetalingsperioden. Finans Norge synes det er positivt at myndighetene har tatt tak i dette.

Finans Norge støtter forslaget om bruk av en teknisk beregningsrente for fripoliser med investeringsvalg og nytt tjenestepensjonsprodukt, som ikke er en garantert rente.

I tillegg til å kunne benytte en teknisk rente mener vi imidlertid at det også bør gis adgang til at kunden skal kunne velge en nedsettelse av ytelsen etter et bestemt antall år. Dette samsvarer med de løsningene som bl.a. er mulig innenfor dagens foretakspensjonsordninger.

Fordelen med en slik løsning er at kunden kan få en høyere ytelse i første del, mot en noe lavere livsvarig ytelse mot slutten, av pensjonisttilværelsen. En slik løsning vil for de fleste kunder være i tråd med deres ønsker og behov, og er etter vår mening godt i samsvar prinsippene i pensjonsreformen som åpner for at den enkelte gis stor fleksibilitet med hensyn til uttak av alderspensjon.

Nivået på høyeste tillatte teknisk rente må etter vårt syn ikke begrenses til 3 prosent som foreslått av Finanstilsynet. For eksisterende fripoliser som omdannes til fripoliser med investeringsvalg, mener vi i stedet at høyeste tekniske beregningsrente som skal kunne benyttes bør begrenses oppad til fripolisens opprinnelige grunnlagsrente.

Vi mener også at det bør gis adgang til bruk av en høyere teknisk rente for nytt tjenestepensjonsprodukt. I tillegg støtter vi at det foreslås tilsvarende regler for kontrakter med alminnelig forvaltning som for investeringsvalgsprodukter. Finans Norge mener det er spesielt viktig at regelverket for fripoliser med investeringsvalg kommer raskt på plass. Vi venter at saken snarlig sendes på høring.