Ønsker Konkurransetilsynets undersøkelse velkommen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker Konkurransetilsynets undersøkelse velkommen

Pressemelding: – Vi ønsker markedsundersøkelsen fra Konkurransetilsynet om bankmarkedet velkommen. Våre undersøkelser viser at det er tøff konkurranse på bankmarkedet, og for den offentlige debatten vil det være bra å få en bekreftelse på dette fra våre fagmyndigheter, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. 

Adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge– Finansnæringen er svært viktig for norske forbrukere. Det bankene foretar seg har direkte innvirkning på nordmenns privatøkonomi. Det er Konkurransetilsynets oppgave å se til at konkurransen fungerer godt i ulike markeder, sier Kreutzer. Han mener det derfor er helt naturlig at konkurransemyndighetene fra tid til annen ser på konkurranseforholdene på det norske bankmarkedet.

Kan velge mellom 120 banker

Kreutzer viser til undersøkelser fra Finans Norge som viser at det er meget sterk konkurranse om bankkundene og boliglånskundene.

– Alle nordmenn kan i dag velge mellom 120 ulike banker. Undersøkelser fra både oss og Forbrukerrådet viser også at kundene er flinke til å utnytte konkurransesituasjonen, og at mange reforhandler lån eller bytter boliglånsbank for å få bedre vilkår, sier Kreutzer.

Det har vært mye diskusjon om konkurransesituasjonen på bankmarkedet den siste tiden. Det er blitt fremstilt som at det er svak konkurranse på markedet.

– Våre analyser gir et annet resultat, og vi synes derfor at det er positivt at også konkurransemyndighetene vurderer saken, sier Kreutzer.