Må synliggjøre de totale klimakostnadene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Må synliggjøre de totale klimakostnadene

Fremtidens klimautfordringer vil kreve utstrakt samarbeid både langs etablerte og nye akser. Finans Norge har lagt vekt på dette i sin nye strategi, og arbeider for et utstrakt samarbeid.

Fagsjef Mia Ebeltoft i Finans Norge er klimaansvarlig og initiativtaker til workshopenFinans Norge inviterte KS, Miljødirektoratet, NVE, Tromsø kommune og de nordiske forsikringsforeningene til en felles ”klimaworkshop” for å se på de totale klimakostnadene.

Hva koster de totale klimakostnadene?

En viktig diskusjon var hva de totale klimaskadene faktisk koster for samfunnet? Kostnadene som dekkes av forsikring og Statens Naturskadefond er lett synlige, men mange kostnader ligger” skjult” som vedlikehold hos Statens vegvesen og Jernbaneverket. Disse kostnadene vises også i liten grad på kommunenes budsjetter annet enn når kommunen søker om midler i etterkant for å bygge opp igjen.

Forum for utstrakt samarbeid

Workshopen til Finans Norge har for første gang brakt sammen ulike nasjonale og nordiske aktører og myndigheter til et uformelt møte. Slike møter skaper større muligheter for nytenkning og samarbeid. 

- Vi trenger å ha tillit og forståelse for hverandres roller og ansvar skal vi få til et bedre samarbeid, sier Mia Ebeltoft, klimaansvarlig og initiativtaker til workshopen.

Ebeltoft legger til at de er avhengige av hverandre for å oppnå resultater.

- Vi må samarbeide for å få dette til. Denne type workshop er et lite steg på den veien.

Danmark fremst i klimaarbeidet i Norden

Danmarks Forsikring & Pension har kommet lengst i klimaarbeidet i Norden. De samarbeider med Klimaministeriet gjennom en egen avtale for å få fortgang på arbeidet. Forsikringsbransjen deler nå sine skadedata med danske kommuner. 

- Vi deler nå våre skadeforsikringsdata med 70 danske kommuner. De trenger forståelse for hvor skadene rammer for å forstå risikobildet bedre, og skadedataene våre gir dem svar, sier danske Torben Weiss Garne i Forsikring & Pension.

- Høstens to store stormer i Danmark kostet forsikringsselskapene 4,2 milliarder danske kroner. I tillegg kommer stormflo- og trefallskader på cirka 800 millioner danske kroner, som betales av den danske stormflodsordning. Men skadebildet er nok enda større, sier Garne.

Utfordringer ved håndtering av flom

Et annet viktig tema på workshopen var å sette fokus på vann og flom som en fremtidig stor utfordring for samfunnet. Den største utfordringen ligger i at det er forskjellige systemer og sektorer som håndterer overvann og flom, både for offentlig sektor og forsikring. 

- Det gjør at ansvar og tiltak kan bli preget av sektortenkning og dermed blir det vanskelig å se helhetsbildet og prioritere tiltak som kanskje burde gå på tvers av disse systemene, sier Ebeltoft.