Må dekke saksomkostninger ved eventuell rettssak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Må dekke saksomkostninger ved eventuell rettssak

Stortinget vedtok enstemmig den 25. mars endringer i finansieringsvirksomhetsloven som innebærer at alle finansselskapene er pliktige til å delta i klageordningen i Finansklagenemnda, samt at innklaget selskap ved ikke-aksept må dekke saksomkostninger ved eventuell rettssak. -Dette er i tråd med anbefalinger fra finansnæringen selv, sier Jan Erik Fåne, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Finans Norge. 

Fåne påpeker at de ovennevnte endringene vil bidra til å gjøre klageordningen enda bedre og mer effektiv. 

-Ordningen er basert på avtale mellom finansnæringen og interesseorganisasjoner på både nærings- og forbrukersiden. Finansnæringen har støttet opp om en større åpenhet om klageprosessene, og at klager skal få dekket sakskostnader for retten der institusjonen ikke følger nemndas uttalelse, sier Fåne.