Lavere sykefravær blant kvinner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lavere sykefravær blant kvinner

Nye tall fra SSB viser at sykefraværet hos Finans Norges medlemmer har gått ned det siste året. Kvinner står for hele nedgangen.

Det legemeldte sykefraværet hos Finans Norges medlemmer falt til 3,9 prosent i 4. kvartal 2013. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i 4. kvartal 2012. Nedgangen kom alene blant kvinner, hvor fraværet har gått ned 0,4 prosentpoeng det siste året. Dette speiler utviklingen i landet som helhet i samme periode.

Sykefravær 4. kvartal 2013, kvinner og menn

Blant medlemmene er nedgangen i fraværet størst innen bankvirksomhet. Her er fraværet nå noe lavere enn innen forsikring.

Sykefravær 4. kvartal 2013. Etter næring.

Statistikk for næringsområdet finanstjenester viser at også det egenmeldte fraværet (korttidsfraværet) har gått ned det siste året. Tallene for finanstjenester omfatter noen flere ansatte enn tallene for Finans Norges medlemmer.