Kolliderte for 6,4 milliarder kroner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kolliderte for 6,4 milliarder kroner

Pressemelding: I trafikken var det i fjor skader for 6,4 milliarder kroner. Det viser tall fra Finans Norges statistikk over alle materielle skader på kjøretøy.
– Dette er rekordmye, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I 2013 ble det meldt inn nesten 365 000 materielle skader til forsikringsselskapene. Dette er også mer enn noen gang tidligere. Deler av økningen kan forklares med flere biler på veiene og tettere trafikk. Svært mange husholdninger har nå to biler.

Eneulykker øker

Tallet på eneulykker der bare en bil er involvert, øker kraftig. Dette er ulykker som omfatter alt fra mindre uhell til svært alvorlige ulykker. Hvert femte sammenstøt er nå en eneulykke. Det er flest slike ulykker utenfor tettbygde strøk.

– En rekke av disse ulykkene er svært alvorlige og mange av dem er forbundet med utforkjøringer. Det er nå nesten 80 000 eneulykker i året og dette bekymrer oss, sier Neverdal i Finans Norge.

Manglende konsentrasjon

Finans Norges trafikkstatistikk viser også at det er stadig flere påkjørte parkerte kjøretøy og ryggeuhell.

– Dette er skader som heldigvis svært sjelden fører til personskader i trafikken. Mange er nok knyttet til manglende konsentrasjon, sier Neverdal.