Innskuddspensjon like stor som ytelsespensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innskuddspensjon like stor som ytelsespensjon

Premieinnbetalingene til innskuddspensjon er nå nesten like store som innbetalingene til ytelsespensjon. Det viser ny statistikk fra Finans Norge. I løpet av 2014 vil innbetalingene til innskuddspensjon for første gang bli større enn til den tradisjonelle ytelsespensjonen.

I fjor ble det betalt inn 14,7 milliarder til innskuddsordninger og 15,9 milliarder til ytelsesordninger. Mens innbetalingene til ytelsesordninger har gått ned, har det vært en sterk vekst for innskuddsordninger. I fjor økte premieinnbetalingene til innskuddsordninger med om lag to milliarder kroner.

Finans Norges statistikk omfatter livsforsikringsselskaper i Norge. Andre pensjonsinnretninger som pensjonskasser kommer i tillegg.

Nesten tusen milliarder

Ved utgangen av 2013 var samlede forpliktelser for livsforsikrings- og pensjonsprodukter 957 milliarder kroner.

Samlet innbetalt premie i 2013 var 81,5 milliarder kroner. Av disse var 8,6 milliarder kroner nytegning.

Kollektiv pensjon i kommunal sektor

Forpliktelsene for kollektiv pensjon i kommunal sektor var 413 milliarder kroner.

Kollektiv pensjon i kommunal sektor utgjorde 43 prosent av de totale forpliktelsene. I løpet av 2013 er i overkant av 6 milliarder flyttet mellom livsforsikringsselskapene. I tillegg er 1,3 milliarder flyttet til andre pensjonsinnretninger.

Samlet premie for kollektiv pensjon i kommunal sektor i 2013 var 34,3 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 38,5 milliarder kroner året før.

Individuell kapitalforsikring

82 prosent av all nytegning i 2013 relateres til denne bransjen (7,1 milliarder kroner). Det tilsvarer en økning på 34 prosent i forhold til 2012.

Individuell pensjonssparing

Kun seks prosent av all nytegning i 2013 relateres til denne bransjen. Tallene antyder at det er få som tar oppfordringene om å spare til egen pensjon og at det kreves bedre ordninger for å stimulere ytterligere til dette.