Innskuddspensjon like stor som ytelsespensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Innskuddspensjon like stor som ytelsespensjon

Premieinnbetalingene til innskuddspensjon er nå nesten like store som innbetalingene til ytelsespensjon. Det viser ny statistikk fra Finans Norge. I løpet av 2014 vil innbetalingene til innskuddspensjon for første gang bli større enn til den tradisjonelle ytelsespensjonen.

I fjor ble det betalt inn 14,7 milliarder til innskuddsordninger og 15,9 milliarder til ytelsesordninger. Mens innbetalingene til ytelsesordninger har gått ned, har det vært en sterk vekst for innskuddsordninger. I fjor økte premieinnbetalingene til innskuddsordninger med om lag to milliarder kroner.

Finans Norges statistikk omfatter livsforsikringsselskaper i Norge. Andre pensjonsinnretninger som pensjonskasser kommer i tillegg.

Nesten tusen milliarder

Ved utgangen av 2013 var samlede forpliktelser for livsforsikrings- og pensjonsprodukter 957 milliarder kroner.

Samlet innbetalt premie i 2013 var 81,5 milliarder kroner. Av disse var 8,6 milliarder kroner nytegning.

Kollektiv pensjon i kommunal sektor

Forpliktelsene for kollektiv pensjon i kommunal sektor var 413 milliarder kroner.

Kollektiv pensjon i kommunal sektor utgjorde 43 prosent av de totale forpliktelsene. I løpet av 2013 er i overkant av 6 milliarder flyttet mellom livsforsikringsselskapene. I tillegg er 1,3 milliarder flyttet til andre pensjonsinnretninger.

Samlet premie for kollektiv pensjon i kommunal sektor i 2013 var 34,3 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 38,5 milliarder kroner året før.

Individuell kapitalforsikring

82 prosent av all nytegning i 2013 relateres til denne bransjen (7,1 milliarder kroner). Det tilsvarer en økning på 34 prosent i forhold til 2012.

Individuell pensjonssparing

Kun seks prosent av all nytegning i 2013 relateres til denne bransjen. Tallene antyder at det er få som tar oppfordringene om å spare til egen pensjon og at det kreves bedre ordninger for å stimulere ytterligere til dette.