Forbrukerne utnytter bankkonkurransen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbrukerne utnytter bankkonkurransen

Norske boliglånskunder er flinke til å utnytte bankenes konkurranse om boliglånskundene. En ny undersøkelse viser at 4 av 10 har vært i markedet for boliglån siste tre år, og at de som ikke har utnyttet konkurransen oppgir at grunner er at de er fornøyd med eksisterende bank. Det samme fremkommer i Forbrukerrådets nylige undersøkelse om nordmenns byttevaner, som viser at hele 20 prosent av boliglånskundene har reforhandlet lånet sitt de siste 2 årene. 

Boliglån: Folk utnytter konkurransen mellom bankene i større grad enn man får inntrykk av, viser en undersøkelse fra TNS Gallup.

– Jeg synes det er verdt å merke seg at nordmenn er langt mer aktive på boliglånsmarkedet enn det man kan få inntrykk av. Det er også verdt å merke seg at svært få mener det er vanskelig å bytte bank, eller at de tror det er lite å hente på det, sier administrerende direktør Idar Kreutzer.

400 000 velger ny bank hvert år

Han mener derfor de relativt lave bankbyttetallene vi har sett de siste årene ikke nødvendigvis betyr svak konkurranse i boliglånsmarkedet. Mellom fire og fem prosent oppgir å ha byttet hovedbank og syv prosent har tatt i bruk annen bank enn den de oppgir som sin hovedbank i løpet av det siste året. Det betyr at over 400.000 kunder velger ny bank hvert år.

– Hele 4 av 10 har utnyttet konkurransen på boliglånsmarkedet de siste tre årene. De som ikke bytter oppgir at grunnen er at de er meget fornøyd med sin eksisterende boliglånsbank, fremholder Kreutzer med henvisning til en fersk undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge.

Fornøyde kunder

Av de som oppga at de ikke hadde gjort noe med boliglånet sitt de siste tre år, svarte 72 prosent at det skyldes at de er fornøyde med banken sin. Kun seks prosent svarte at det er vanskelig å bytte bank.

– Det norske bankmarkedet er gjennomsiktlig ved at finansnæringen hver eneste dag bidrar med prisinformasjon til Finansportalen og andre nettbaserte informasjonssteder. En rekke medier, prisportaler og andre aktører bidrar til å gi svært god informasjon om hvilke muligheter man har på boliglånsmarkedet.

Bankbytteregler

Bankene har gjennom egne bankbytteregler gjort det vesentlig enklere å bytte bank. Men mange velger likevel å beholde sin bankforbindelse, fordi de faktisk er godt fornøyd med den, sier Kreutzer.

Bankbyttereglene ble innført i 2008 og gjelder alle typer bankkontoer og betalingstjenester, samt kreditter til forbrukere. Reglene innebærer blant annet en plikt for den nye bankforbindelsen til å bistå kunden ved flyttingen, dersom han ber om det. Dette vil typisk være å registrere AvtaleGiro-fullmakter, faste betalingsoppdrag og betalingsoppdrag som ligger på forfallsregister.