Flere bør miste førerkortet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere bør miste førerkortet

Pressemelding: For å redusere trafikkulykkene bør muligheten til å inndra førerkortet, brukes mer aktivt. Det mener Finans Norge og fylkeslegen i Oslo og Akershus som sammen etterlyser strengere leger.

– Det er skremmende mange på veiene som aldri burde ha vært der. Arbeidet med å luke dem vekk fra trafikken må intensiveres, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I årene fra 2005- 2012 var alkohol, narkotika eller medikamenter medvirkende faktor i 22 prosent av dødsulykkene i trafikken, viser en rapport fra Statens vegvesen.

I fjor økte igjen tallet på trafikkdrepte. I 2013 mistet til sammen 187 mennesker livet på norske veier, 43 flere enn året før, viser foreløpige tall.

Økt bruk av vegtrafikklovens § 34 innebærer at flere mennesker som er svekket på grunn av sykdom eller medisinbruk, samt flere mennesker med rusproblemer, fratas førerkortet.

Det er nå stor variasjon i hvordan helsepersonell rundt i landet praktiserer vegtrafikklovens bestemmelser om å foreslå at kjøretillatelsen blir inndratt.

Leger kvier seg

Finans Norge ønsker å rette økt oppmerksomhet mot risiko-sjåfører.

- For mange med rusproblemer og mennesker med alvorlig sykdom og omfattende medikamentbruk, får beholde førerkortet. Dette kan få store konsekvenser for uskyldige mennesker på veiene, sier Neverdal i Finans Norge. 

Regionale forskjeller

Fylkeslegen i Oslo og Akershus og Finans Norge håper at mer informasjon om bestemmelsene bidrar til at flere får inndratt kjøretillatelsen med hensyn til trafikksikkerheten.

Informasjonen til legene skal intensiveres i 2014.

– Inntrykket er at unge nyutdannende leger ofte er noe flinkere enn de som har jobbet en stund til å passe på at ikke mennesker med en helsetilstand som kan påvirke kjøreferdigheten slipper ut i trafikken, sier Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus. Han varsler økt tilsyn med fastlegene på trafikkområdet.

For mens fagspesialistene på sykehusenes hjerteavdelinger, øyeavdelinger, nevrologi-avdelinger, og etter hvert også avdelinger for rus og psykiatri, er opptatt av å passe på at folk som har alvorlig sykdom ikke sitter bak rattet, er ikke alltid fastlegene like oppmerksomme på dette.  

– I Oslo og Akershus mottar vi, om vi tar hensyn til folketallet, færre meldinger om å inndra førerkort enn mange andre steder i landet. Det må vi se nærmere på årsaken til, sier fylkeslege Schou.