Finans Norge slutter opp om frontfagsmodellen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge slutter opp om frontfagsmodellen

Finans Norge slutter opp om frontfagsmodellen og en fortsatt koordinering i lønnsdannelsen gjennom et velfungerende trepartssamarbeid. Finans Norge støtter også Holden-utvalgets anbefaling om å beholde dagens avgrensning av frontfaget når det gjelder hvilke næringer som inngår. Det går frem av en høringsuttalelse som Finans Norge har sendt Finansdepartementet.
Høringsuttalelse til NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden 3)