Bankkonkurranse og fakta

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankkonkurranse og fakta

Dagens Næringsliv hadde en lederartikkel lørdag hvor det stilles spørsmål ved faktagrunnlaget til Finans Norge. Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne har fått et kort tilsvar i DN i dag. Her følger et lengre innlegg om saken.

Åpen og ærlig debatt hvor synspunkter møtes, argumenter testes og faktagrunnlag diskuteres, er en viktig forutsetning for å ta gode avgjørelser. Det pågår for tiden en debatt omkring konkurransen på bankmarkedet. Her deltar Finans Norge så aktivt vi bare kan.

Vårt utgangspunkt er at vi ønsker en rettferdig og god konkurransesituasjon i markedet. Vi er klar over at det er mange som har sterke synspunkter på konkurransesituasjonen, og som har helt andre agendaer og motiver enn oss. Og det er naturlig at alle tar utgangspunkt i den virkeligheten de selv oppfatter. Vår oppgave er å bidra i debatten med våre perspektiver, med den virkeligheten våre medlemmer opplever, og med argumenter som understøtter dette.

Utgangspunktet for all vår argumentasjon er at den skal være faktabasert og sann. Derfor reagerer vi på lederen i Dagens Næringsliv lørdag, hvor det hevdes at Finans Norge har en løssluppen omgang med fakta. Det er en svært alvorlig beskyldning som vi ikke kan la stå uimotsagt. 

Antallet banker

Det er mer enn 120 norske banker som konkurrerer i det norske bankmarkedet. Som følge av den teknologiske utviklingen kan i praksis alle banker konkurrere om alle kunder. Bor du i Stamsund, går det utmerket godt an å være kunde i Sparebanken Sør.
Tilgjengeligheten er stor gjennom nettbank og mobilbank, og antallet filialer i Norge er fortsatt svært stort (ca 1100), til tross for nedbemanning og effektivisering i banksektoren. Utgangspunktet for å ha en sterk konkurranse i markedet er derfor tilstede.

Kamp om boligkundene

Konkurransen i boliglånsmarkedet er særlig viktig for forbrukerne. Våre medlemmer rapporterer om at de ønsker vekst, og at det er attraktivt å skaffe seg boliglånskunder. Norske boliglån har svært lave tap, og har ofte god sikkerhet. Den største boliglånsbanken i Norge er DNB med 27 prosent markedsandel. Sammenlignet med andre næringer er ikke en markedsandel på 27 prosent for markedslederen veldig stort. Andelen har også falt mye de siste 10 årene, noe som indikerer at andre har tatt markedsandeler gjennom å konkurrere godt.

Bytt bank

Forbrukerrådet, Norsk Familieøkonomi og andre argumenterer sterkt for at det er mye å hente på å bytte bank. Norsk Familieøkonomis årlige bankundersøkelser viser at det er opp til 20 prosent prisforskjell i markedet. Og det er også stor variasjon mellom hvilken bank som er ”billig” og ”dyr” fra år til år. Det kan tolkes som at prismekanismen brukes aktivt for å tiltrekke seg kunder.

Flere konkurranseparametere

Norske banker konkurrerer ikke bare på pris. Det er også andre forhold som er viktig for norske forbrukere. Kompetanse, rådgivning, teknisk innovasjon, tjenester, produktspekter, og bemanning er andre elementer som bankene konkurrerer om. Noen banker satser på god og kompetent rådgivning og skreddersøm av produkter, noen på tilgjengelighet, mens andre kanskje satser på lave priser og standardprodukter. Dette er også en del av konkurransebildet i banksektoren.

Informasjon

For at konkurransen skal fungere er det også avgjørende at forbrukerne er kjent med forskjellene i markedet. Her har finansnæringen selv gjort en innsats i samarbeid med Forbrukerrådet gjennom etableringen av Finansportalen. Dette er en prisportal hvor alle banker rapporterer inn sine priser på ulike produkter. Det finnes også andre slike portaler, og mediene er også svært aktive i å informere kundene om hvor det er rimelige lån og gunstige priser.

Bruker forbrukerne konkurransen?

Avslutningsvis er det vesentlig for konkurransesituasjonen å se på om forbrukerne faktisk utnytter konkurransesituasjonen, eller om det er forhold som gjør at forbrukerne har problemer med å bytte bank. Vi har tillatt oss å henvise til en undersøkelse som TNS Gallup nylig gjennomførte for Forbrukerrådet, og som ble offentliggjort på Forbrukerrådets hjemmesider for to uker siden. Den viser at 1 av 3 boliglånskunder enten har reforhandlet eller byttet boliglån de siste to årene (13 prosent har byttet og 20 prosent har reforhandlet).

Dette er tall som stemmer godt med Finans Norges egne undersøkelser som viser at 4 av 10 har testet bankmarkedet siste tre år.

Interessant er det også å se at de som IKKE har vært ute i markedet sier det er fordi de er fornøyd med eksisterende bank (72 prosent), mens svært få sier det er fordi det ikke er noe å hente på det (6 prosent), eller at det er vanskelig å bytte bank (7 prosent).

Når vi følger den offentlige debatten fremstilles det ofte som om norske bankkunder er lite bevisste, at de ikke utnytter konkurransen, og svært sjelden bytter bank. Vi syntes undersøkelsen fra Forbrukerrådet ga et mye mer balansert bilde. Vi tillot oss derfor å referere til denne undersøkelsen.

Det er denne referansen som er utgangspunktet for påstanden fra DN om at vi har en ”løssluppen omgang med fakta”.

Norsk Familieøkonomi påstår tydeligvis at de vet noe om hva som inngår i begrepet ”reforhandlet”, og med denne foreningen som sannhetsvitne har så DN gjort en annen fortolkning av hva undersøkelsen innebærer. De hevder at i begrepet ”reforhandlet” inngår også alle som har refinansiert boliglånet sitt.

Gå til kilden

Det er media sin oppgave å vurdere alle våre synspunkter og utspill med et kritisk blikk. Det samme kritiske blikket burde også vært brukt overfor Norsk Familieøkonomi, som lever av medlemmene sine og er avhengig av å markedsføre seg som vaktbikkje, og som også har sterke egeninteresser i debatten.

Det naturlige ville selvsagt vært å gå til kilden – Forbrukerrådet - og spurt dem hva som ligger i deres undersøkelse.

Vi konstaterer imidlertid hva Forbrukerrådet selv sier om undersøkelsen:

Mange har mye å spare. Likevel er det bare en av ti som flytter lønnskontoen, og én av tre som flytter boliglånet. Vi er flinkest til å bytte bilforsikring, men også her har bare fire av ti byttet selskap de to siste årene.

Finans Norge arbeider blant annet for å sikre norske bankers interesser. Det har vi aldri lagt skjul på. En av våre viktigste oppgaver er å arbeide for god og rettferdig konkurranse mellom våre medlemmer. En annen viktig oppgave er å formidle til samfunnet hvordan våre medlemmer opplever sine rammebetingelser og konkurranseforhold. Da må vi argumentere faktabasert og sannferdig. Det vil fortsatt være rettesnoren vår, og det mener vi at vi har gjort også i dette tilfellet.