18.000 ungdommer fikk opplæring i personlig økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

18.000 ungdommer fikk opplæring i personlig økonomi

Pressemelding: I fjor fikk 18.000 ungdomsskoleelever opplæring av bankansatte i personlig økonomi. 50 prosent flere unge fikk slik opplæring i fjor sammenlignet med 2011, viser tall fra Ungt Entreprenørskap (UE) og Finans Norge som samarbeider om undervisningsopplegget.

Bankmedarbeidere er ute i skolene og bidrar i faget utdanningsvalg med opplæring i personlig økonomi. Hensikten er å spre kunnskap og sunne holdninger blant de unge. Mange banker bruker store ressurser på sin skolesatsing.

- Å ha innsikt og orden i sin egen økonomi kommer ikke av seg selv. De unge trenger kunnskap om personlig økonomi på veien til voksenlivet. Bankene bidrar med opplæring og viser samfunnsansvar i praksis, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Bankansatte i skolen

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap (UE) har inngått en samarbeidsavtale som bidrar til at næringens kompetanse brukes enda mer i skoleverket. Avtalen skal blant annet stimulere til samhandling mellom Ungt Entreprenørskap lokalt og lokale banker om opplæring i skolen.

- Dette er et glimrende eksempel på hva som oppstår når skolen og næringslivet samarbeider. Når fagpersoner fra finansnæringen kommer inn i klasserommet og snakker med elevene om personlig økonomi, gir det en helt annen læring enn om de leser det i en lærebok. Flere elever bør få dette tilbudet, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Mer om samarbeidsprogrammet

UE og Finans Norge samarbeider om programmet Økonomi og karrierevalg som blant annet dreier seg om personlig økonomi. Det gjennomføres med en ekstern veileder fra lokale banker. Økonomi og karrierevalg er tilpasset ungdomstrinnet og er beregnet for faget utdanningsvalg.

Kontaktpersoner:

Finans Norge:
Hilde Elisabeth Johansen, fagsjef
e-post: hilde.e.johansen@fno.no,
tlf:  23 28 43 14 / 996 97 167 

Ungt Entreprenørskap Norge:
Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig
e-post: wenche@ue.no,
tlf: 934 37 800