03

Gå til hovedinnhold

03

Oppreservering for langt liv

Pressemelding:  Finanstilsynet vedtok 2. april rammene for pensjonsleverandørenes planer for finansiering av økt levealder. – Vi savner en begrunnelse for den fastsatte oppreserveringsperioden særlig i lys av de lange løpetidene på forpliktelsene som skal oppreserveres, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Flere bør miste førerkortet

Pressemelding: For å redusere trafikkulykkene bør muligheten til å inndra førerkortet, brukes mer aktivt. Det mener Finans Norge og fylkeslegen i Oslo og Akershus som sammen etterlyser strengere leger.

Må dekke saksomkostninger ved eventuell rettssak

Stortinget vedtok enstemmig den 25. mars endringer i finansieringsvirksomhetsloven som innebærer at alle finansselskapene er pliktige til å delta i klageordningen i Finansklagenemnda, samt at innklaget selskap ved ikke-aksept må dekke saksomkostninger ved eventuell rettssak. -Dette er i tråd med anbefalinger fra finansnæringen selv, sier Jan Erik Fåne, direktør for...

Uendret styringsrente og minimal endring av rentebanen

På dagens rentemøte ble det klart at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Utviklingen siden forrige rentemøte har vært om lag som ventet, og det er kun små endringer i rentebanen. Norges Bank anslår at styringsrenten vil forbli uendret frem mot sommeren 2015 for så å øke gradvis.

WWF - Kreutzer og Jensen hånd i hånd

Omleggingen til en bærekraftig velferdsutvikling vil tvinge seg frem uansett. Men kostnadene, både økonomiske og menneskelige, vil bli mindre jo raskere vi kommer i gang, skriver Idar Kreutzer og Nina Jensne i en felles energikommentar. Les hele saken i...

18.000 ungdommer fikk opplæring i personlig økonomi

Pressemelding:  I fjor fikk 18.000 ungdomsskoleelever opplæring av bankansatte i personlig økonomi. 50 prosent flere unge fikk slik opplæring i fjor sammenlignet med 2011, viser tall fra Ungt Entreprenørskap (UE) og Finans Norge som samarbeider om undervisningsopplegget.

Bygger Afrikas største vindpark

Sammen med Norfund går KLP inn i det som skal bli Afrikas største vindpark.  Investeringsselskapet KLP Norfund Investments ble etablert i 2012, og målet er saminvesteringer på til sammen 1 milliard kroner i prosjekter i utviklingsland som skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Bankkonkurranse og fakta

Dagens Næringsliv hadde en lederartikkel lørdag hvor det stilles spørsmål ved faktagrunnlaget til Finans Norge. Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne har fått et kort tilsvar i DN i dag. Her følger et lengre innlegg om saken.

Investorenes kunnskap om naturkapital må styrkes

Naturkapital var tema da Carbon Disclosure Project (CDP) og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) nylig holdt workshop sammen.  Det var enighet om behovet for mer kunnskap om naturkapital. CDP er en uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som årlig ber om opplysninger fra store børsnoterte selskaper om bl.a. klimagassutslipp. I 2013 rapporterte 46...

Lavere sykefravær blant kvinner

Nye tall fra SSB viser at sykefraværet hos Finans Norges medlemmer har gått ned det siste året. Kvinner står for hele nedgangen.

Finans Norge slutter opp om frontfagsmodellen

Finans Norge slutter opp om frontfagsmodellen og en fortsatt koordinering i lønnsdannelsen gjennom et velfungerende trepartssamarbeid. Finans Norge støtter også Holden-utvalgets anbefaling om å beholde dagens avgrensning av frontfaget når det gjelder hvilke næringer som inngår. Det går frem av en høringsuttalelse som Finans Norge har sendt Finansdepartementet. Høringsuttalel...

Bruk innkjøpsmakten

DNB er i ferd med å innføre et helt nytt system for oppfølging av leverandører. Tidligere måtte det bekreftes at produkter og tjenester tilfredstilte DNBs standarder. Nå gjøres rapporteringen langt mer detaljert.

Positive til nye uføreordninger i privat sektor

Det er positivt at regjeringen har foreslått at ny uførepensjon i privat sektor skal kunne utformes som et rent risikoprodukt uten krav om forutgående tjenestetid. Det mener Finans Norge i en høringsuttalelse som ble oversendt Finansdepartementet nylig. Forslaget innebærer at ny uførepensjon skal avkortes mot arbeidsinntekt og bygger opp under hensynet til arbeidslinjen.

Støtter behov for forskrifter om utbetalingsregler

Finanstilsynet har i dag publisert sitt brev til Finansdepartementet med forslag til forskrifter om utbetalingsprofil for fripoliser med investeringsvalg, nytt tjenestepensjonsprodukt og andre produkter med investeringsvalg. 

Innskuddspensjon like stor som ytelsespensjon

Premieinnbetalingene til innskuddspensjon er nå nesten like store som innbetalingene til ytelsespensjon. Det viser ny statistikk fra Finans Norge. I løpet av 2014 vil innbetalingene til innskuddspensjon for første gang bli større enn til den tradisjonelle ytelsespensjonen.

Forbrukerne utnytter bankkonkurransen

Norske boliglånskunder er flinke til å utnytte bankenes konkurranse om boliglånskundene. En ny undersøkelse viser at 4 av 10 har vært i markedet for boliglån siste tre år, og at de som ikke har utnyttet konkurransen oppgir at grunner er at de er fornøyd med...

Pensjonsmonopol tjener ingen

Fellesforbundet har overlevert sine krav til Norsk Industri i årets lønnsoppgjør, og som varslet lanserte forbundet ideen om å etablere en felles pensjonskasse og la pensjon bli en del av lønnsoppgjøret. Dette er ingen god ide, skriver adm. direktør Idar...

Ønsker Konkurransetilsynets undersøkelse velkommen

Pressemelding: – Vi ønsker markedsundersøkelsen fra Konkurransetilsynet om bankmarkedet velkommen. Våre undersøkelser viser at det er tøff konkurranse på bankmarkedet, og for den offentlige debatten vil det være bra å få en bekreftelse på dette fra våre...

Tøff kamp om boliglånskunder

Peter Batta i Huseiernes Landsforbund har i avisinnlegg bedt finansministeren om å rydde opp i det han karakteriserer som svak konkurranse i boliglånsmarkedet. Battas karakteristikk er imidlertid gal, skriver adm.dir Idar Kreutzer i Finans Norge i et...

Ungdom får hjelp til økonomistyring

Pressemelding:  Syv av ti unge under 30 år hevder de har så god økonomi at de klarer å spare, men en av fire innrømmer likevel at de til tider har problemer med å betale regningene. Det viser tall fra Finans Norges Husholdningsundersøkelse. – Unge trenger og fortjener litt hjelp på veien til å bli gode og kritiske forbrukere, mener Gry Nergård og Idar Kreutzer, henholdsvis...

Trusselbildet i finansnæringen

Hvilken risiko og hvilke trusler står banker og forsikringsselskaper overfor når det gjelder økonomisk kriminalitet? Dette vil bli belyst på bank- og forsikringskonferansen den 22. – 23. mai på Gardermoen. Det er mulig å melde seg på konferansen frem til...

Kolliderte for 6,4 milliarder kroner

Pressemelding:  I trafikken var det i fjor skader for 6,4 milliarder kroner. Det viser tall fra Finans Norges statistikk over alle materielle skader på kjøretøy. – Dette er rekordmye, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Stadig økende kortbruk

Pressemelding:  Kortbruken øker med over 7 prosent sammenlignet med februar i fjor viser tall fra Nets og Finans Norge. Bare i februar ble betalingskortene benyttet mer enn 110 millioner ganger. Kortomsetningen var på 38 milliarder kroner denne måneden og...