Lav rentemargin tross kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lav rentemargin tross kapitalkrav

Huseiernes Landsforbund går mandag ut i VG med sterk kritikk av norske banker for en kraftig oppgang i bankenes rentemargin. VG/Dine Penger opererer med helt andre tall enn det SSBs offisielle statistikk over utviklingen i rentemarginen viser.

– Norske rentemarginer er historisk sett svært lave. Jeg vet ikke hvordan VG/Dine Penger har regnet rentemarginer, men vi forholder oss til beregningen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser differansen mellom gjennomsnittlig utlåns- og innskuddsrente, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Halvparten

– SSBs tall viser at rentemarginen har falt jevnt og trutt de siste 20 årene i Norge, og at vi i dag har en rentemargin som er rundt halvparten av hva den var før.

Det er helt korrekt at rentemarginen har gått noe opp det siste året. Det har skjedd fordi bankene er pålagt å samle mer egenkapital. Vi ser nå en tendens til at marginene er på vei ned igjen som følge av at bankene er på god vei til å oppfylle kapitalkravene, sier han. 

Tøffe egenkapitalkrav

– Norske banker har blitt pålagt meget tøffe og krevende egenkapitalkrav. Det er vår oppfatning at de har forsøkt å gjøre dette på en så balansert måte som mulig. De har både tilført ny egenkapital og redusert utbytteandelene. De har også måttet justere rentemarginene litt opp, men holder dem fortsatt på et historisk lavt nivå.