Premiestatistikk skadeforsikring

Ny premiestatistikk for skadeforsikring fra Finans Norge er lagt ut. Statistikken gjelder hele 2013.

Last ned statistikken