Ni av ti boligeiere tror på solid boliggevinst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ni av ti boligeiere tror på solid boliggevinst

Ni av ti mener de sitter på en boliggevinst, og for et stort flertall overstiger denne en halv million kroner. Dette viser tall fra husholdningsundersøkelsen som Norstat har utført for Finans Norge. – Den generelt sterke boligprisveksten de siste 20 årene har gitt mange boligeiere store gevinster på papiret. Sammen med regelmessige nedbetalinger på boliglånet, gjør dette at et flertall i dag har en belåningsgrad under 60 prosent, sier fagdirektør Rolf Mæhle i Finans Norge.

Nordmenn sitter på boligverdier på anslagsvis 5 500 mrd kroner, nærmere 500 mrd kroner mer enn Statens pensjonsfond utland.

38 prosent av norske boligeiere sier ifølge undersøkelsen at de har boliglån som utgjør rundt 30 prosent av boligens markedsverdi og så mange som seks av ti sier de har boliglån som utgjør under 60 prosent av boligens verdi.

– Mye av gjeldsveksten de siste årene har kommet i grupper som har relativt lav gjeld fra før og/eller har høye inntekter. Derfor mener vi bildet er mer nyansert enn de overordnede tallene for gjeldsvekst tilsier. I tillegg kommer den høye spareraten vi har hatt de siste årene, som har gitt husholdninger flest gode buffere, sier Rolf Mæhle.
 
Han mener at boligeiere flest relativt har mye å gå på nå som boligprisene har vist en fallende tendens.

– Samtidig er det viktig å understreke at dette er ”tro”, og ikke eksakt vitenskap. Boligmarkedet er individuelt, og selv om prisene generelt stiger eller faller, kan det enkelte boligobjekt bevege seg i motsatt retning. Men vårt inntrykk er at folk følger godt med på prisutviklingen i sitt eget nabolag, sier Mæhle.