Lønnsveksten i finanssektoren

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsveksten i finanssektoren

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt fram lønnsstatistikken for 2013. Rapporten viser høy lønnsvekst i finansnæringen (bank og forsikring). Lønnsveksten i finanssektoren er imidlertid på linje med lønnsveksten i samfunnet for øvrig, sett over tid. Gjennom perioden fra 2008 til 2013 var gjennomsnittlig lønnsvekst for ansatte i finanssektoren på 4,2 prosent, nøyaktig den samme veksten som i industrisektoren i alt. 

Ifølge TBU var lønnsveksten i finanssektoren i fjor på 6,7 prosent, mens gjennomsnittet for alle lønnstakere i Norge var 3,9 prosent.

Den sterke lønnsveksten i 2013 skyldtes i all hovedsak at bonuser og variabel lønn økte mye, mens de falt mye i 2012 (falt med 20 %). Det henger sammen med at resultatene i 2013 var gode, mens de ikke var fullt så gode i 2012.

Bank og forsikring hadde lavest samlet lønnsvekst av alle områder i 2012.

Mye variabel lønn

Variasjonene i lønnsveksten henger først og fremst sammen med at det er stor grad av variabel lønn i finansnæringen. I 2009, rett etter finanskrisen, hadde Finans Norges medlemsbedrifter en lønnsvekst på 0,4 %. Det var langt under resten av samfunnet, som hadde en lønnsvekst mellom 1,75 og 4,75 %.

Høy produktivitetsvekst

Lønnsnivået i finansnæringen avspeiler et høyt utdanningsnivå og høy produktivitet. Over tid har produktivitetsforbedringen i næringen vært høyere enn i de fleste andre næringer i Norge.

Kompetanseløft

Finansnæringen har gjennom mange år vært preget av stor omstilling, og kravene til kompetanse har økt, noe som også påvirker lønnsnivået.

Bl.a. har næringen de siste fem årene gjennomført et storstilt kompetanseløft av finansielle rådgivere gjennom Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Bedriftenes konkurranse om disse har skapt et lønnspress og bidratt til lønnsveksten.

Ønsker moderat lønnsvekst

Finans Norge ønsker en moderat lønnsvekst, slik at lønnsveksten i norske banker og forsikringsselskap er på linje med samfunnet for øvrig.