Gode tilbakemeldinger på Sjef i eget liv!

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gode tilbakemeldinger på Sjef i eget liv!

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har samarbeidet om det pedagogiske programmet "Sjef i eget liv!" for videregående skole. Dette skoleåret blir programmet testet i 10 fylker over hele landet. Tilbakemeldingene så langt fra elever og lærere er svært gode.

Sjef i eget liv!

Programmet er knyttet opp mot læringsmål i personlig økonomi og kan derfor med fordel gjennomføres av en ekstern veileder fra finansnæringen. Sjef i eget liv! bygger på den digitale plattformen som Finans Norge har utviklet sammen med Husbanken og NAV.   

Langsiktig sparing

Elevene skal få en forståelse for at valg de gjør allerede i dag, kan innvirke på valgmulighetene deres senere i livet. Hvis de ser for seg at de en gang skal kunne kjøpe seg en egen bolig, er det avgjørende å ha et bevisst forhold til egen økonomi og se verdien av langsiktig sparing.

Gjennom programmet blir elevene satt inn i ulike valgsituasjoner som synliggjør ulike konsekvenser av egne valg knyttet til deres personlige økonomi og mulighetene for en gang å kunne kjøpe seg en egen bolig.

Se også: Opplæring på Nannestad videregående skole i Akershus

Ramme

  • Tre timer hvor lærer/ ekstern veileder går gjennom programmet sammen med elevene.
  • UE i fylket kan være behjelpelige med å skaffe eksterne veiledere. Hvis ikke man har eksterne tilgjengelig kan det gjennomføres av lærer.
  • Programpakken består av den digitale plattformen Sjef i eget liv og noen tilleggselementer som brukes som grunnlag for elevenes valg.
  • Elevene må ha PC/ nettbrett med nettilgang tilgjengelig.

Sjef i eget liv kan kjøpes i Ungt Entreprenørskaps nettbutikk