Finansnæringen har nøkkelrolle i det grønne skiftet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen har nøkkelrolle i det grønne skiftet

Finansnæringen må spille en nøkkelrolle i utviklingen av et grønnere Norge. Dette var det stor enighet om da klima- og miljøminister Tine Sundtoft denne uken inviterte sentrale næringslivsledere til idédugnad.  Idar Kreutzer representerte finansnæringen.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (Foto: Bjørn Stuedal)De inviterte næringslivslederne var også samstemte om at myndigheter og næringsliv må forene kreftene dersom det grønne skiftet skal bli en realitet. Finansieringsspørsmål sto sentralt i debatten. Terje Osmundsen i Scatec Solar mente bl.a. at det ligger vel til rette for at en global investeringsklynge for fornybar energi kan utvikles i Norge.

Norge i ledende rolle?

– Norge bør kunne ta en ledende rolle når det gjelder grønn vekst, understreket klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Hun har allerede registrert at mange i næringslivet ønsker å bidra aktivt til en slik utvikling. Sundtofts utgangspunkt er at vi skal ha økonomisk vekst, men den må være grønn.  Næringslivets drahjelp er svært velkommen.

– Næringslivet beredt

Idar Kreutzer roste klima- og miljøministeren for hennes visjon om det grønne skiftet og bekreftet at næringslivet er beredt til å stille opp. Det må imidlertid tas en del grep for å tilpasse rammebetingelser og regelverk.

– Ved å gjøre dette, kan man sørge for at det man ønsker skal skje, kommer til å skje. Når det gjelder finansiering av infrastruktur, har KS, NHO og Finans Norge sammen beskrevet begrensningene som ligger i norsk regelverk.

I januar henvendte vi oss til finansminister Siv Jensen som raskt svarte at hun ønsker dialog om saken.  Det ser vi som løfterikt. Når de nødvendige grep er tatt, vil det utløse både investeringer og kreativitet. 

Finansnæringen representerer 1250 mrd. som leter etter langsiktige investeringsmuligheter. 5-10 % av disse midlene bør kunne investeres i infrastruktur, og energisektoren er en velegnet sektor.

Innkjøpskraft gir muligheter

Idar Kreutzer anbefalte også at staten utnytter sin store innkjøpskraft. Ved å stille strenge funksjonskrav kan man tvinge frem tilpasning hos sine leverandører. En kombinasjon av pisk og gulrot er nødvendig for å bevege Norge i grønn retning, poengterte Kreutzer.  Samspillet mellom myndigheter og næringsliv er nøkkelen.

Folk flest

Kreutzer minnet også om at folk flest er målgruppe for både politikere og næringsliv.

– Politikerne forholder seg til velgere – næringslivet til kunder. Sammen bør vi skape interesse og debatt slik at også velgere og kunder kan gi drahjelp i arbeidet med å utvikle et grønnere samfunn. I Vision 2050 er ”bærekraftig forbruk” et sentralt begrep. Det må legges til rette for at forbrukerne kan foreta informerte valg. Myndighetenes rolle er å bidra med rammeverk. Næringslivet må informere. Det er krevende å knekke koden for hvordan interessen vekkes, men Teslas suksess viser at det er fullt mulig.

Grønn Agenda

Idédugnaden inngikk i møte- og debattserien Grønn Agenda der klima- og miljøministeren ønsker å inspirere til diskusjon om grønne veivalg for Norge. Hennes neste idédugnad finner sted i Tromsø 18. februar under tittelen ”Grønn vekst i nord”.