En halv million byttet forsikringsselskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

En halv million byttet forsikringsselskap

Pressemelding: I 2013 byttet 480 000 kunder skadeforsikringsselskap. Det tilsvarer 13 prosent og byttetallene har vært stabile de siste årene, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup som er gjennomført på oppdrag for Finans Norge.

– Det er de unge som bytter mest, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I aldersgruppen 18-29 år byttet 18 prosent skadeforsikringsselskap i fjor.

Lett å bytte

Undersøkelsen viser at det er få som mener at det er høye flyttebarrierer i skadeforsikring. Rundt halvparten av de spurte oppgir at det er enkelt, eller svært enkelt å bytte selskap. Det er mulig å bytte forsikringsselskap på en måneds varsel gjennom hele året. Tidligere kunne flytting kun skje ved årlig hovedforfall.

Finansportalen som viser både pris og vilkår er et godt verktøy for å skaffe seg oversikt over forsikringsselskapene.

5 prosent av de spurte oppgir å ha benyttet skadeforsikringsdelen av finansportalen.no som er utviklet gjennom et samarbeid mellom forsikringsnæringen og Forbrukerrådet.

Finansportalen inneholder priskalkulatorer på blant annet bil, villa-, innbo- og reiseforsikring. Kalkulatorene dekker over 90 prosent av markedet for skadeforsikringer.

– Mange er opptatt av pris, men det er også viktig å sjekke vilkårene nøye, sier Neverdal i Finans Norge.

Om undersøkelsen

Norsk Finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen er gjennomført i januar 2014 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført om lag 3000 intervjuer.