Bedre vilkår for de yngste kortkundene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bedre vilkår for de yngste kortkundene

— Kortene er så trygge at barn helt ned til seksårsalderen kan bruke dem, sier forbrukerombud Gry Nergård til Aftenposten fredag 14. februar. Hun sikter til de nye standardreglene for kortavtale for barn under 13 år som Finans Norge nylig har sendt ut til bankene. Reglene er utarbeidet av Finans Norge etter innspill fra Forbrukerombudet, og sier blant annet at barn under 13 år som hovedregel bare er ansvarlig for en egenandel på 200 kroner dersom de mister kortet og kortet blir misbrukt.

– Det som først og fremst skiller avtalen om barnekortet fra avtalene for ordinære betalingskort, er de særlig gunstige ansvarsreglene i tilfelle andre misbruker barnekortet. Blant annet er den objektive egenandelen for kortholder ved misbruk av kortet med pin-kode, satt til 200 kroner i motsetning til 1.200 kroner for ordinære kort, sier spesialrådgiver Gunnar Harstad i Finans Norge.

Både Forbrukerombudet og bankene ved Finans Norge har lagt til grunn at bruksgrensene for barnekortet tilpasses de lave ansvarsgrensene. Bruksgrensene er ikke regulert i avtalen, men det forutsettes at bankene kommuniserer disse tydelig både i avtaleteksten til hver enkelt kunde og i annet materiell banken deler ut.

Barnekortet skal forutsetningsvis alltid brukes med pin-kode. Det skal ikke kunne brukes for netthandel – selv ikke med vergenes samtykke. Det er opp til hver enkelt bank om de ønsker å tilby barnekort.