AFR runder fem år

Gå til hovedinnhold
Publisert:

AFR runder fem år

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere, AFR, ble etablert i 2009 og har i dag 134 tilsluttede bedrifter. Over 6.600 finansielle rådgivere er hittil autorisert. – Vi kan trygt si at etableringen av AFR har vært en suksess og har bidratt til at vi som næring har satt etikk og god rådgivningsskikk mye høyere på dagsordenen. Dette har vært og er det største felles kompetanseløftet i finansnæringen noensinne, sier adm.direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Finans Norge og Verdipapirfondenes forening står bak AFR.

Da AFR ble etablert var formålet å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder, gjennom å fremme og sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos de finansielle rådgiverne.

Delmålene var

Overfor publikum: å gi en god kundeopplevelse i tråd med næringens selvpålagte standard
Overfor myndighetene: å sikre legitimitet og troverdighet
Overfor medarbeiderne: å fastsette tydelige kompetansekrav til finansielle rådgivere
Overfor finansnæringen: å gi stordriftsfordeler gjennom en felles ordning

I løpet av disse fem årene med AFR er følgende oppnådd

  • AFR har i dag 134 tilsluttede bedrifter og 6 600 ferdig autoriserte rådgivere
  • Det er avlagt 12 175 kunnskapsprøver og 8 750 praktiske prøver
  • Over 70 prosent av de autoriserte sier selv at økt kompetanse er det viktigste de har oppnådd
  • Norsk kundebarometer viser at kundenes tillit til bankene har økt fra 2009 - 2013

I anledning jubileet har AFR oppsummert sine fem år i en egen publikasjon