574 000 nordmenn har barneforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

574 000 nordmenn har barneforsikring

Pressemelding: Ny statistikk fra Finans Norge viser at 574.000 nordmenn har tegnet barneforsikring ved utgangen 2013. Det er en økning på 8,6 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor.

– En enkel og rimelig barneulykkesforsikring dekker behandlingsutgifter og gir erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Med en forsikring som også gir erstatning dersom barnet blir ufør som følge av sykdom, får foreldre og barn en ekstra økonomisk trygghet. Det er langt mer vanlig å bli ufør som følge av sykdom enn ulykke, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.  

Ved utgangen av 2012 var det 528 000 som hadde tegnet barneforsikring. Ved utgangen av 2013 var det 574 000. Dette er en økning på 8,6 prosent.

Barneforsikring finnes i to hovedformer: 

  1. En enkel og rimelig barneulykkesforsikring som dekker behandlingsutgifter og som gir erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Det er ingen krav om helseopplysninger.
  2. En mer omfattende og noe dyrere barneforsikring som dekker både ulykke og sykdom. Det er vanligvis krav om helseopplysninger. Adgangen til kjøp av slik forsikring avhenger dermed av barnets helsetilstand og utvikling forut for inngåelsen av en forsikringsavtale. 

– Forsikringstilbudet varierer fra selskap til selskap. Foreldre må derfor tenke gjennom hva de har behov for når de skal forsikre barna sine. Det finnes heldigvis gode offentlige støtteordninger som trer i kraft dersom barn rammes av sykdom eller ulykke. Mange foreldre føler likevel behov for en ekstra økonomisk trygghet. Da vil en barneforsikring være til stor hjelp, sier Tonje Westby.