46 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

46 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjon

Ny statistikk fra Finans Norge viser at det ble utbetalt 46 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjonsordninger i livselskapene i fjor.10,3 milliarder var engangsutbetalinger mens 35,8 milliarder var pensjonsutbetalinger.

Fra ytelsesbaserte ordninger ble det i 2013 utbetalt 11,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 5,6 prosent i forhold til 2012. Om lag halvparten av utbetalingene kom fra fripoliser og økningen fra 2012 skyldtes i hovedsak økningen i fripolisene.

Årlig pensjonsutbetaling fra innskuddsbaserte ordninger økte med 42 prosent i 2013 men det er fortsatt lite midler i ordningene og utbetalingene utgjorde kun 7 prosent av totalen i privat kollektiv pensjon.

Utbetalinger fra individuelle pensjonsordninger hadde en nedgang på 2 prosent i forhold til fjoråret.

Uførepensjon

Av totalt 11,8 milliarder kroner som ble utbetalt fra ytelsesbaserte ordninger i privat sektor gikk 2,3 milliarder kroner til uførepensjonister. Det vil si at hver femte krone som utbetales går til uførepensjon i privat sektor.

I kommunal sektor ble 5 milliarder kroner av totalt 16,4 milliarder kroner utbetalt i uførepensjon. Om lag hver tredje krone går dermed til uførepensjonister.

Fra individuelle pensjonsordninger var uføreutbetalingene vesentlig lavere, kun hver nittende krone gikk til uførepensjon.