46 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

46 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjon

Ny statistikk fra Finans Norge viser at det ble utbetalt 46 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjonsordninger i livselskapene i fjor.10,3 milliarder var engangsutbetalinger mens 35,8 milliarder var pensjonsutbetalinger.

Fra ytelsesbaserte ordninger ble det i 2013 utbetalt 11,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 5,6 prosent i forhold til 2012. Om lag halvparten av utbetalingene kom fra fripoliser og økningen fra 2012 skyldtes i hovedsak økningen i fripolisene.

Årlig pensjonsutbetaling fra innskuddsbaserte ordninger økte med 42 prosent i 2013 men det er fortsatt lite midler i ordningene og utbetalingene utgjorde kun 7 prosent av totalen i privat kollektiv pensjon.

Utbetalinger fra individuelle pensjonsordninger hadde en nedgang på 2 prosent i forhold til fjoråret.

Uførepensjon

Av totalt 11,8 milliarder kroner som ble utbetalt fra ytelsesbaserte ordninger i privat sektor gikk 2,3 milliarder kroner til uførepensjonister. Det vil si at hver femte krone som utbetales går til uførepensjon i privat sektor.

I kommunal sektor ble 5 milliarder kroner av totalt 16,4 milliarder kroner utbetalt i uførepensjon. Om lag hver tredje krone går dermed til uførepensjonister.

Fra individuelle pensjonsordninger var uføreutbetalingene vesentlig lavere, kun hver nittende krone gikk til uførepensjon.