400 000 forsikret mot helsekø

Gå til hovedinnhold
Publisert:

400 000 forsikret mot helsekø

PRESSEMELDING: Stadig flere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø. 400 000 nordmenn har ved utgangen av 2013 en eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge statistikk fra Finans Norge. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2012. Så sent som i 2003 var det kun rundt 34 000 nordmenn som hadde en slik ordning.

– Det har i flere år vært en klar vekst i behandlingsforsikring som et ansattegode i bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Kreutzer mener det er et oppdemmet behov for behandlingsforsikring i det norske arbeidslivet og bedriftene oppgir at det å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø og ta vare på ansatte som blir syke er de viktigste årsakene til at de forsikrer sine arbeidstakere. 

Dekning og erstatning

Det forsikringsselskapene dekker kan være noe varierende fra selskap til selskap, men i hovedsak dekkes utgifter til spesialist, psykolog/psykiater, fysioterapeut/kiropraktor og lignende, sykehusopphold og reiseutgifter, samt rehabilitering. Det er flest saker som gjelder fysioterapi og lignende, mens når det gjelder erstatningene så går den største andelen til å dekke operasjoner.

35 000 nordmenn har individuelle ordninger, noe som utgjør under 9 prosent av totalen på 404 000 forsikrede.

Finans Norges tall viser at det er over 150 000 skadetilfeller og rundt 560 millioner kroner som er brukt til behandling i 2013.

Det er mange som får hjelp til fysioterapi og kiropraktikk, totalt 58 prosent. Dette er behandling som både vil forebygge og redusere sykefraværet, og øke produktiviteten til nytte for samfunnet, bedriften og den enkelte. Videre ser vi at mange får hjelp til å stille diagnoser og tilgang til spesialister, totalt 36 prosent. Dette er en tjeneste som ofte er svært viktig for den enkelte da kunnskap om egen helsetilstand er en avgjørende faktor for hvordan vi innretter oss i dagliglivet og søker hjelp for eventuelle plager.

Slitasjeskader

Mange opplever en lengre periode med sykefravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i utlandet og Norge. Det offentlige er gode på å behandle akutte skader som for eksempel benbrudd raskt, mens det tar lengre tid ved slitasjeskader i rygg, nakke, skuldre og knær, sier Kreutzer.

Behov for produktene

– Økningen i antallet behandlingsforsikringer viser at det er behov for produktene. Når forsikringsselskapene kjøper behandling ved private sykehus og institusjoner, øker det den samlede behandlingskapasiteten, reduserer presset på det offentlige helsevesenet og det bør være en fordel for alle, sier Kreutzer. 

Noen hevder at private behandlingsforsikringer bidrar til et klassedelt helsevesen i Norge. Kreutzer mener imidlertid at private helsetilbud er et viktig supplement, men utgjør en svært begrenset andel av det samlede helsetilbudet i Norge. -Det vi alle må være opptatt av er å sikre at kvaliteten på det samlede tilbudet er best mulig, og da vil det offentlige tilbudet alltid være viktigst, sier Kreutzer.