02

Gå til hovedinnhold

02

Gode tilbakemeldinger på Sjef i eget liv!

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har samarbeidet om det pedagogiske programmet "Sjef i eget liv!" for videregående skole. Dette skoleåret blir programmet testet i 10 fylker over hele landet. Tilbakemeldingene så langt fra elever og lærere er svært gode.

God konkurranse i bankmarkedet

TV2 Nyhetene har denne uken tatt for seg bankenes rentenivå og konkurransen i bankmarkedet. Finans Norge mener at nyhetsinnslagene er basert på et feilaktig faglig grunnlag.

En halv million byttet forsikringsselskap

Pressemelding:  I 2013 byttet 480 000 kunder skadeforsikringsselskap. Det tilsvarer 13 prosent og byttetallene har vært stabile de siste årene, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup som er gjennomført på oppdrag for Finans Norge.

Kapital - Norges nye råvare?

25. mars arrangerer Finansforbundet konferansen "Kapital - Norges nye råvare?" Bl.a. skal finansminister Siv Jensen svare på om finansnæringen kan bli Norges nye oljenæring? Finans Norges Idar Kreutzer holder foredrag om næringspolitikk for finansnæringen og BI-professor Torger Reve presenterer en studie som er gjort om "kapital - Norges nye råvare". Program finner du hos...

Diskusjon om naturlig kapital

Carbon Disclosure Project (CDP) inviterer i samarbeid med Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) til en diskusjon mellom interessenter fra finans, myndigheter og næringsliv om naturlig kapital og den siste utviklingen innen relaterte temaer, risiko og muligheter. Mer informasjon om arrangementet 19. mars hos Norsif

Nordmenn vil prioritere nedbetaling av gjeld

Ikke siden midten av 90-tallet, i kjølvannet av bankkrisen, har viljen til å nedbetale ekstra på lån vært større enn i dag, i følge Forventningsbarometeret for første kvartal. Dette til tross for at troen på egen økonomi neste år ligger på et høyt nivå. –...

Lønnsveksten i finanssektoren

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt fram lønnsstatistikken for 2013. Rapporten viser høy lønnsvekst i finansnæringen (bank og forsikring). Lønnsveksten i finanssektoren er imidlertid på linje med lønnsveksten i samfunnet for øvrig, sett over tid. Gjennom perioden fra 2008 til 2013 var gjennomsnittlig lønnsvekst for ansatte i finanssektoren på 4,2 prosent, nøyaktig den...

574 000 nordmenn har barneforsikring

Pressemelding:  Ny statistikk fra Finans Norge viser at 574.000 nordmenn har tegnet barneforsikring ved utgangen 2013. Det er en økning på 8,6 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Skadestatistikk for 2013

Skadestatistikken for 2013 er klar. Totalt ble det erstattet skader for 32,8 milliarder kr i fjor, hvor 38 prosent er erstatning på motorkjøretøy, mens 35 prosent går til erstatning på private boliger og næringsbygg. Erstatningene for landbasert forsikring totalt i 2013 økte med 5,5 prosent fra året før. Last ned statistikken

Innbrudd for en halv milliard i 2013

Det ble registrert noen flere boliginnbrudd og tyverier i 2013 enn året før. Tyvene fikk imidlertid med seg litt mindre verdier, viser tall fra Finans Norge. – Det er all grunn til å følge med. De kriminelle kartlegger ofte bestemte boligområder før de slår til, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Vannskader hvert åttende minutt

Erstatningene fra forsikringsselskapene etter vannskader i private boliger og hytter er på nesten 2,3 milliarder kroner i 2013, viser tall fra Finans Norge. 64 000 vannskader er meldt inn til forsikringsselskapene. – Dette er en kraftig økning av erstatningene på 15 prosent, mens antallet går opp med 17 prosent sammenlignet med 2012, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i...

Rekordhøye reiseerstatninger

Pressemelding:  Erstatningene for reiseforsikring ble i 2013 på rekordhøye 1,8 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge. Det er en økning på sju prosent sammenlignet med 2012.  – Sykdom er den klart største enkeltposten under reiseforsikring, sier...

Uforutsigbar innføring av kapitalkravsreglene

– Norske myndigheter har valgt en fragmentert og uforutsigbar innføring av EUs nye kapitalkravsregler, de såkalte CRD IV-reglene. Det er i forbindelse med arbeidet med forskrifter om systemviktige finansinstitusjoner og om kapitalbufferkrav at Finans Norge retter kritikk mot måten de nye EU-reglene blir implementert på i Norge.

Bedre vilkår for de yngste kortkundene

— Kortene er så trygge at barn helt ned til seksårsalderen kan bruke dem, sier forbrukerombud Gry Nergård til Aftenposten fredag 14. februar. Hun sikter til de nye standardreglene for kortavtale for barn under 13 år som Finans Norge nylig har sendt ut til bankene. Reglene er utarbeidet av Finans Norge etter innspill fra Forbrukerombudet, og sier blant annet at barn under 13 ...

Boligbrann-erstatninger øker med 13 prosent

Pressemelding:  Erstatningene etter brann i private boliger og hytter ble i 2013 på nesten 2,5 milliarder kroner. Det innebærer en økning på 13 prosent fra 2012, viser tall fra Finans Norge. – Vintermånedene er erfaringsmessig de verste månedene nårdet...

AFR runder fem år

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere, AFR , ble etablert i 2009 og har i dag 134 tilsluttede bedrifter. Over 6.600 finansielle rådgivere er hittil autorisert. – Vi kan trygt si at etableringen av AFR har vært en suksess og har bidratt til at vi...

Ni av ti boligeiere tror på solid boliggevinst

Ni av ti mener de sitter på en boliggevinst, og for et stort flertall overstiger denne en halv million kroner. Dette viser tall fra husholdningsundersøkelsen som Norstat har utført for Finans Norge. – Den generelt sterke boligprisveksten de siste 20 årene h...

400 000 forsikret mot helsekø

PRESSEMELDING:   Stadig flere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø. 400 000 nordmenn har ved utgangen av 2013 en eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge statistikk fra Finans Norge. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2012. Så sent som i 2003 var det kun rundt 34 000 nordmenn som hadde en slik ordning.

115 millioner kortkjøp i januar

Pressemelding:  Bruken av betalingskort økte med mer enn 8 prosent i januar i forhold tilsvarende måned i fjor, viser tall fra Nets og Finans Norge. I løpet av januar ble det handlet med kort for mer enn 40 milliarder kroner, noe som er en vekst på 5,9...

– God avklaring fra finansministeren

– Det er en tydelig og god avklaring finansminister Siv Jensen kommer med når det gjelder praktisering av boliglånsretningslinjene. Her synes vi departementet har klart å balansere hensynet mellom soliditet og fleksibilitet på en god måte, sier adm. direktø...

46 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjon

Ny statistikk fra Finans Norge viser at det ble utbetalt 46 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjonsordninger i livselskapene i fjor.10,3 milliarder var engangsutbetalinger mens 35,8 milliarder var pensjonsutbetalinger.

Premiestatistikk skadeforsikring

Ny premiestatistikk for skadeforsikring fra Finans Norge er lagt ut. Statistikken gjelder hele 2013. Last ned statistikken

Finansnæringen har nøkkelrolle i det grønne skiftet

Finansnæringen må spille en nøkkelrolle i utviklingen av et grønnere Norge. Dette var det stor enighet om da klima- og miljøminister Tine Sundtoft denne uken inviterte sentrale næringslivsledere til idédugnad.  Idar Kreutzer representerte finansnæringen.

Lav rentemargin tross kapitalkrav

Huseiernes Landsforbund går mandag ut i VG med sterk kritikk av norske banker for en kraftig oppgang i bankenes rentemargin. VG/Dine Penger opererer med helt andre tall enn det SSBs offisielle statistikk over utviklingen i rentemarginen viser.