Videre nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 6,2 prosent i oktober til 6,0 prosent i november, ifølge statistikk fra SSB. Både gjeldsveksten i husholdningene og i foretakene falt i perioden. Ved utgangen av november utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 355 milliarder kroner.

Lavere kredittvekst til foretakene

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 3,8 prosent i november, ned fra 3,9 prosent i oktober. Kredittveksten til foretakene falt dermed for andre måned på rad, etter en oppgang i september. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 450 milliarder kroner ved utgangen av november.

Husholdningenes gjeldsvekst avtar

På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 7,0 prosent i november, ned fra 7,2 prosent i oktober. Husholdningenes bruttogjeld var 2 537 milliarder kroner ved utgangen av november, mot tilsvarende tall på 2 520 milliarder kroner i oktober.

Kredittveksten i husholdningene har ligget rundt 7 prosent siden sommeren 2011, og må først og fremst sees i sammenheng med den sterke prisutviklingen i boligmarkedet de senere årene.

Uendret utlånsvekst fra banker og kredittforetak

Sett under ett var tolvmånedersveksten i bankene og kredittforetakenes utlån til publikum 4,0 prosent i november, og uendret fra september og oktober. Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak 3 516 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Veksten i obligasjonsmarkedet er fortsatt høy, men har falt noe de siste månedene. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 25,8 prosent i november, mot 29,2 prosent i oktober. Tilsvarende tall for sertifikatgjelden var -15,0 prosent i november, ned fra -8,5 prosent i oktober. Verdipapirgjeld utgjør rundt 8 prosent av publikums innenlandske bruttogjeld.