Stramme regler gir beskjeden pensjonssparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stramme regler gir beskjeden pensjonssparing

Pressemelding: Det ble i 2013 nytegnet individuelle pensjonsforsikringer (IPS) for 56 millioner kroner. Dette er kun 7 prosent mer enn året før, og IPS representerer under én prosent av premien for nytegnede pensjonsforsikringer i 2013. Det viser foreløpig markedsstatistikk fra Finans Norge per 31.12.2013.

– Det er et tverrpolitisk ønske om at vi nordmenn sikrer oss bedre pensjon utover folketrygden og de obligatoriske ordningene. Tallene viser klart behovet for å stimulere bedre til egen sparing, sier direktør for liv og pensjon, Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

3.000 personer

Avhengig av hvor mye den enkelte har tegnet for, anslås det at kun drøyt 3.000 personer har tegnet en slik pensjonsforsikringsavtale i 2013. Samlet antall IPS-avtaler pr 31.12.2012 er 71 400. Tall for 31.12.2013 er hittil ikke kjent.

Individuell pensjonssparing (IPS) er en del av et bredt politisk forlik om den totale pensjonsreformen. Imidlertid har ordningen en lav grense for hvor mye som kan spares årlig. Grensen er på 15.000 kroner pr år, og skattereglene gjør at innbetalinger kun har 27 prosent fradragsrett, mens utbetalingen er fullt skattepliktig.

– Både den lave sparegrensen og den asymmetriske skattemessige behandlingen har bidratt til lav interesse for produktet i markedet. Det synes vi er svært synd, og er ikke i samsvar med prinsippet i pensjonsreformen om fleksibilitet i uttak av alderspensjon, sier Kierulf Prytz.

Finans Norge ber om høyere sparegrense

Finans Norge vil ta kontakt med Finansdepartementet og be om bedre insentiver for individuell pensjonssparing, slik regjeringen har varslet i sin tiltredelseserklæring.

Finans Norge ønsker blant annet at maksimalgrensen for årlig skattefavorisert individuell sparing heves til ½ G (omlag 42 500 kroner i dag), og at det blir symmetri i den skattemessige behandlingen av innbetalinger til og utbetalinger fra ordningen.