Støtter flytting av etikkrådet til Norges Bank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter flytting av etikkrådet til Norges Bank

I høringsuttalelsen om strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland (SPU)  støtter Finans Norge et forslag om å innlemme etikkrådet i Norges Bank. Samtidig påpekes det at dette stiller store krav til åpenhet og kompetanse i sentralbankens hovedstyre.

Høringen bygger på en rapport fra Strategirådet for Statens pensjonsfond utland (SPU). Rapporten beskriver og argumenterer for et rammeverk med tre pilarer som skal danne grunnlaget for en god praksis når det gjelder ansvarlige investeringen i fondet.

Rådet foreslår en rekke anbefalinger knyttet til disse pilarene. Finans Norge mener det er viktig at forvaltningen skjer innenfor et godt gjennomtenkt og utviklet rammeverk. Et slikt rammeverk har strategirådet presentert i sin rapport.

Folkets eiendom

Finans Norge understreker i uttalelsen, som ble sendt Finansdepartementet 24.01.14, at SPU er ”folkets eiendom”. Dette tilsier enda større krav til ansvarlighet i forvaltningen av midlene enn i private fond. Det er nødvendig at fondet har et sikkert demokratisk grunnlag og legitimitet. 

Finans Norge er positiv til at beslutninger om utelukkelse blir en del av en integrert kjede av virkemidler i eierskapsutøvelsen. Dersom etikkrådets virksomhet blir innlemmet i Norges Bank, stiller det krav om stor grad om åpenhet omkring beslutningene. De må begrunnes og kommuniseres til allmennheten. Det er viktig å ta vare på og utvikle videre den kompetansen som etikkrådet har bygget opp.

Må styrke kompetansen i hovedstyret

Finans Norge støtter forslaget om å opprette et rådgivende utvalg til hjelp for Norges Bank og hovedstyret i dets arbeid med bl.a. å utelukke bestemte selskaper. Det er også nødvendig å styrke kompetansen i hovedstyret på dette området.