Selvsagt skal næringslivet delta

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Selvsagt skal næringslivet delta

I sin siste søndagskommentar sier Aftenpostens kommentator Hilde Haugsgjerd at kjernen i bedrifters samfunnsansvar er å ”bidra med egne erfaringer og kompetanse når næringsutvikling og næringspolitikk står på den offentlige dagsorden”.
Idar Kreutzer i Finans Norge er helt enig. I en verden preget av komplekse utfordringer er det stort behov for at myndigheter, næringsliv og andre aktører arbeider sammen.

Om finansnæringens rolle og bidrag sier Kreutzer dette:

- Norsk finansnæring angår alle. Knapt noen næring har flere berøringspunkter med innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Bankene og forsikringsselskapene har viktige roller og er helt nødvendige for at samfunnsmaskineriet skal fungere effektivt. Finansnæringen står for 2 prosent av sysselsettingen og 7 prosent av verdiskapningen i fastlands-Norge. Finansnæringen har 5 000 milliarder kroner i forvaltningskapital og er en forutsetning for verdiskapningen i samfunnet.

Finansnæringens samfunnsrolle gir et godt kompetansegrunnlag for å bidra i det offentlige ordskiftet, mener Kreutzer:

- Vi har blant annet engasjert oss i debatten om finansiering av infrastruktur. De udekkede behovene er store, både når det gjelder vann- og avløp, transport og teknologi for klimatilpasning. Det er vanskelig å løse samfunnets behov uten næringslivets medvirkning. Langsiktige sparemidler representerer eksempelvis en betydelig og uutnyttet kilde til kapital.

Finansnæringen deltar videre i arbeidet med samfunnets tilpasning til et våtere og villere klima – blant annet gjennom et pilotprosjekt der nytteverdien av forsikringsselskapenes klimarelaterte skadedata for norske kommuner vurderes. Det at vi har et trygt og effektivt betalingssystem i Norge er nok et eksempel på at finansnæringen har stilt sin kompetanse til disposisjon, fremholder Kreutzer.

Idar Kreutzer tror ikke at Hilde Haugsgjerd har rett når hun mener at næringslivsledere er tilbakeholdne med hensyn til å delta i den offentlige debatt:

- Næringslivet er en sentral samfunnsaktør, og næringslivsledere flest er opptatt av å bidra til en ønsket samfunnsutvikling. Fremtidsrettede og bærekraftige virksomheter forener lønnsom drift og samfunnsbidrag. Det forutsetter åpenhet og god dialog med virksomhetens ulike interessenter.

Les søndagskommentaren av kommentator Hilde Haugsgjerd i Aftenposten.