Regulering av banker og utviklingen i pengepolitikken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regulering av banker og utviklingen i pengepolitikken

Valutaseminaret 3. og 4. februar vil innledes av vår nye finansminister, Siv Jensen (FrP).  Martin Hellwig – forfatter av boken ”Bankers’ new clothes” og William White fra OECD kommer, i tillegg til blant annet Idar Kreutzer fra Finans Norge, Erling Røed Larsen fra BI og Morten Baltzersen fra Finanstilsynet. Det blir et seminar med mye relevant stoff for bankfolk. 

Finansbransjen står som kjent overfor en massiv endring av de regulatoriske rammebetingelsene. Martin Hellwig kommer for å fortelle hvorfor banker må holde mer kapital bak hver krone de låner ut, og hvorfor dette ikke nødvendigvis gjør bankenes finansiering dyrere. Han får svar fra Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge, som gir bransjens syn på konsekvenser og utfordringer som følge av høyere kapitalkrav. Finanstilsynsdirektør Morten Balterzen og den prisbelønnete finansanalytikeren Bengt Kirkøen vil også delta med sine innspill til debatten.

Hva skjer med boligmarkedet?

Boligmarkedet blir et viktig og høyst relevant tema på årets seminar. Kan vi forklare de høye boligprisene i Norge med fundamentale forhold? Hvor går boligprisene fremover? Vi får hjelp av to akademikere, Erling Røed Larsen fra BI og André Anundsen fra UiO og Norges Bank, til å svare på. De vil fortelle om sitt syn på boligprisene, blant annet med bakgrunn i empiriske undersøkelser.

Hvor går pengepolitikken fremover?

William White fra OECD er ekspert på pengepolitiske problemstillinger og vil innlede seminarets siste bolk om pengepolitikk. Han stiller spørsmål om sentralbankene har gått for langt i bruken av ukonvensjonelle tiltak for å dempe krisen.

Hvor går pengepolitikken fremover? Gaute Langeland, analytiker i Nordea Markets, vil drøfte effekten på markedene av dagens pengepolitiske regime og uførelse.

Birger Vikøren, direktør for Norges Banks pengepolitikk, skal snakke om norsk pengepolitikk i en utfordrende tid.

Sentralbankers roller er i endring. Noen har fått nye oppgaver i makrotilsyn. Dette vil Barbro Wickman-Parak (eks styremedlem i Sveriges Riksbank) kaste lys over. Hun har lang erfaring fra ulike institusjoner i svensk økonomisk politikk.

Se fullstendig program og oversikt over foredragsholdere på www.samfunnsokonomene.no