Naturskadeåret 2013

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskadeåret 2013

Pressemelding: Naturskadehendelsene i 2013 har gitt naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. -Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en klar økning fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finans Norge.

Naturskader 1980 - 2013 - erstatninger og antall skader

Naturskadestatistikk 1980 - 2013

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Skader på biler, båter og campingvogner er ikke med i tallene fra Norsk Naturskadepool. Det er heller ikke skader på infrastruktur som veier og jernbane.

– Naturskadeerstatningene for året 2011 på 2,7 milliarder kroner er høyere enn vi har sett noen gang tidligere og er så langt rekordåret hva gjelder utbetalinger av naturskadeerstatninger, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finans Norge.

Rogaland med flest skader

I hele 2013 ble det registrert 17 423 skademeldinger. Rogaland er det fylket som i 2013 hadde flest skader. Dette skyldes storm tidlig i desember.  Mens Oppland hadde det høyeste erstatningsbeløpet, som skyldes flom i mai og juni.  

Store hendelser i 2013

  • Flommen mai/juni 2013: Rundt 2200 skademeldinger. Anslåtte erstatninger på 410 milloner kroner (spesielt Oppland og Hedmark).
  • ”Hilde” 15.-17.november 2013: 3000 skademeldinger. Anslåtte erstatninger på 300 millioner kroner (spesielt Nord-Trøndelag, Nordland, Møre- og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag).
  • Storm 5.-7.desember 2013: 5000 skademeldinger. Anslåtte erstatninger på 325 mill kroner (spesielt Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hordaland, Møre- og Romsdal og Nordland).   
  • "Ivar" 11.-13.desember 2013: 2700 skademeldinger. Anslåtte erstatninger på 190 millioner kroner (spesielt Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre- og Romsdal). 
  • Uværet i jula ser foreløpig ut til å gi få skader: Meldt ca 350 skader hittil, men det kan komme til å bli opp mot 700 skader med et anslått erstatningsbeløp på mellom 70-90 millioner kroner.  

Nødvendig med forebygging og tilpassing

Klimaendringene vil antakelig bidra til at naturskadene øker betydelig i årene som kommer.

– Klimaendringene gjør at vi må forebygge på kort og lang sikt, men vi må også tilpasse oss for den situasjonen vi befinner oss i. Da må vi blant annet ta større hensyn til risikoen for naturskader ved arealplanlegging og fortetting i kommunene, sier Westby. Finans Norge har et godt samarbeid med kommune-Norge gjennom KS, og vil målrette arbeidet i 2014 med tanke på å øke kompetansen og bevisstheten i kommunene om klimaendringer og skader.

Fylkesfordelte skadetall 

Tabellen under viser fylkesfordelte, anslåtte erstatninger og antall skademeldinger på bygninger og løsøre etter naturskadehendelsene i 2011, 2012 og 2013. (Finans Norge har ikke kommunefordelte tall).

NB! Tallene i tabellen nedenfor er oppdaterte per. 06.01.2014.

 

Fylke 2011 totalt 
Erstatninger millioner kroner 
2012 totalt 
Erstatninger millioner kroner 
2013 totalt
Erstatninger millioner kroner
2013 totalt
Antall skademeldinger
Østfold 17,1 1,7 20,3 431 
Akershus 58,7 35,1 26,6 574 
Oslo 40,3 89,5 11,7 224 
Hedmark 59,3 4,6 75,7 779 
Oppland 288,8 7,1 354,4 1658 
Buskerud 42,1 360,4 31,1 496 
Vestfold 21,1 11,1 10,2 286 
Telemark 61,1 2,6 28,8 444 
Aust-Agder 14,4 1,2 9,3 239 
Vest-Agder 27,9 5,2 15,4 395 
Rogaland 46,5 71,2 187,1 3 717 
Hordaland 103,0 36,4 80,5 1 238 
Sogn og Fjordane 344,9 9,0 20,0 297 
Møre og Romsdal 775,2 21,8 96,4 1 133 
Sør-Trøndelag 300,3 21,5 130,3 1 969 
Nord-Trøndelag 98,2 8,7 200,3 1 830 
Nordland 316,9 21,5 141,3 1 330 
Troms 46,3 18,5 21,1 239 
Finnmark 12,2 4,7 7,0 139 
Svalbard 0,3 - 1,3
Hele landet 2 674,8 731,9 1 468,8 17 423