Hva hindrer digitalisering i næringslivet?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva hindrer digitalisering i næringslivet?

Økt digitalisering og innovasjon i næringslivet gir mer effektive bedrifter. Hva står i veien? Nå kan du gi dine innspill om hvilke hindringer som finnes for digitalisering i næringslivet. Delta i undersøkelse initiert av Kommunaldepartementet.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) analyserer KPMG hindringer for digitalisering av forretningsprosesser. Regjeringen deler Finans Norges ønske om å legge bedre til rette for digitalisering.

Innspill fra finansnæringen viktig

– For å lykkes, er innspillene fra finansnæringen viktig, sier Jan Digranes, direktør i Finans Norge.

– Vi har ved flere anledninger tatt opp ulike utfordringer med myndighetene, både av lovmessig og av teknisk og praktisk karakter, fortsetter han.

Finansnæringen langt fremme

Finansnæringen ligger langt fremme når det gjelder digitalisering, men om vi får fjernet hindringer kan vi skape enda bedre løsninger. Derfor håper Finans Norge at mange av medlemsbedriftene tar seg tid til å svare i en kort spørreundersøkelse til KMD og KPMG.

Undersøkelsen gir mulighet til å gi innspill relatert til sentrale hindringer for digitalisering i den enkelte bedrift eller bransje og foreslå konkrete tiltak regjeringen bør gjennomføre. Undersøkelsen tar om lag 15 minutter, og alle svar er anonyme.

Klikk her for å komme til spørreskjemaet

Vil bli fulgt opp

Prosjektet Kartlegging av digitaliseringspotensial er en analyse av status for digitalisering av bedriftens sentrale prosesser, med fokus på en vurdering av nå-situasjonen og muligheter ved ytterligere digitalisering.

– Finans Norge vil følge prosjektet tett, og sikre at resultatene faktisk blir fulgt opp. Vi vil også fortsette å følge opp temaet i vår egen dialog med ulike myndighetsinstanser, avslutter Jan Digranes i Finans Norge.