01

Gå til hovedinnhold

01

Stramme regler gir beskjeden pensjonssparing

Pressemelding:  Det ble i 2013 nytegnet individuelle pensjonsforsikringer (IPS) for 56 millioner kroner. Dette er kun 7 prosent mer enn året før, og IPS representerer under én prosent av premien for nytegnede pensjonsforsikringer i 2013. Det viser foreløpig markedsstatistikk fra Finans Norge per 31.12.2013.

Flatanger-brann for rundt 150 millioner kroner

Pressemelding:  Erstatningsutbetalingene fra forsikringsselskapene etter storbrannen i Flatanger i Nord-Trøndelag kommer trolig på rundt 150 millioner kroner. – Dette er anslag bygget på meldinger til oss fra selskapene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverd...

Bankene har fulgt retningslinjene for boliglån

Finanstilsynet leverte i dag sin vurdering av boliglånsretningslinjene til Finansdepartementet, slik Finansministeren tidligere har bedt om. Tilsynet konkluderer med at norske banker har etterlevd regelverket, og hevder dette har bidratt til å forebygge gjeldsproblemer for utsatte grupper.  De foreslår imidlertid ikke å lempe på egenkapitalkravene, slik finansnæringen har be...

Vil vite mer om infrastrukturinvesteringer

Finansminister Siv Jensen ber i et brev til Finans Norge, NHO og KS om mer informasjon om livsforsikringsselskapenes og pensjonskassenes muligheter til å investere i infrastruktur.

Storbrannen i Flatanger

Representanter for flere av forsikringsselskapene kommer til å være tilstede på informasjonsmøtet kommunen arrangerer for de berørte onsdag formiddag på Lauvsnes i Flatanger på Zanzibar Inn.

Støtter flytting av etikkrådet til Norges Bank

I høringsuttalelsen om strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland (SPU)  støtter Finans Norge et forslag om å innlemme etikkrådet i Norges Bank. Samtidig påpekes det at dette stiller store krav til åpenhet og kompetanse i sentralbankens hovedstyre.

Presentasjoner fra infrastrukturkonferansen

Presentasjonene fra konferansen om infrastrukturinvesteringer som nylig ble holdt av Finans Norge, NHO og KS er nå tilgjengelig. Last ned presentasjonene fra infrastrukturkonferansen hos KS

Opp mot 200 millioner kroner i Lærdal-erstatninger

Pressemelding:  Erstatningsutbetalingene fra forsikringsselskapene etter storbrannen i Lærdal kan bli på opp mot 200 millioner kroner.  Det viser anslag ut fra det som hittil er rapportert inn til Finans Norge.

Hva hindrer digitalisering i næringslivet?

Økt digitalisering og innovasjon i næringslivet gir mer effektive bedrifter. Hva står i veien? Nå kan du gi dine innspill om hvilke hindringer som finnes for digitalisering i næringslivet. Delta i undersøkelse initiert av Kommunaldepartementet.

Ber Siv Jensen endre regelverket

Pressemelding:  Norge har et meget stort udekket behov for investeringer i infrastruktur knyttet til energi, transport, vann og avløp. Samtidig sitter norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser på mer enn 1250 milliarder kroner i pensjonskapital som trenger langsiktig og trygg plassering.  Nå ønsker NHO, KS og Finans Norge at Siv Jensen skal endre regelverket slik at...

Et Columbi egg for infrastruktur

Norge skriker etter penger til å realisere store, kostbare og samfunnsnyttige investeringer. Samtidig sitter norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser på enorme summer de gjerne skulle investert i langsiktige og trygge prosjekter. Nærmere et Columbi...

Forsikringsselskapene med felles infomøte i Lærdal

Mandag 20. januar kl 16.30 avholder forsikringsselskapene et felles informasjonsmøte for alle skadelidte etter brannen i Lærdal. Møtet avholdes på Lærdalsøyri skule. Følgende forsikringsselskaper vil være representert; Eika Skadeforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, If Skadeforsikring, Frende Forsikring, Gjensidige Forsikring og Tryg. Det er også mulig det stiller...

Flere forsikringsselskap på vei til Lærdal

Forsikringsselskapene er nå opptatt av å hjelpe kundene sine etter storbrannen i Lærdal, og beredskapen er på topp i selskapene. Alle er opptatt av at skadeoppgjørene skal gå så raskt og smidig som mulig.  

Viktig med regler om fripoliser med investeringsvalg

De som har fripoliser fra tidligere arbeidsforhold har de senere årene hatt en svært lav, eller ingen regulering av sine alderspensjonsytelser. Fripoliser med investeringsvalg vil gi den enkelte mulighet til selv å påvirke avkastningen.

Nytt og effektivt bilskade-system

Et nytt og bedre system for biltakster, priser på bildeler og reparasjoner er på plass. Det nye DBS-systemet, dataassistert skadebesiktigelsesystem er utviklet av bilskadekontoret som er tilknyttet Finans Norge. 

Vil utvide plikten til å gjøre lydopptak

Finanstilsynets forslag om å utvide dokumentasjons- og lydopptaksplikten ved salg av alternative spareprodukter går for langt, og vil ha store kostnads- og personvernmessige konsekvenser. Det er ikke sikkert at forslaget er til forbrukernes beste da de foreslåtte reglene kan begrense tilbudet av finansielle tjenester. Det skriver Finans Norge i en høringsuttalelse til...

Forsikringskonferanse om uførepensjon

Forsikringsforeningen inviterer til sin årlige forsikringskonferanse 28. januar. På dagsordenen står bl.a. det nye regelverket for uførepensjon og hvilket bidrag det gir til arbeidslinjen. Digitalisering i forsikring tas opp i en egen sesjon etter lunsj. Program og påmelding hos Forsikringsforeningen

Kunders ansvar ved misbruk av kort

Det har de seneste dagene vært en del oppmerksomhet rundt EUs utkast til nytt direktiv om betalingstjenester og kunders ansvar ved misbruk av betalingstjenester. – Mediedekningen skaper et inntrykk av at beskyttelsen av norske kunder vil bli betydelig redusert dersom direktivets bestemmelser innføres i Norge. Det stemmer ikke, sier Jan Digranes, direktør i Finans Norge.

Selvsagt skal næringslivet delta

I sin siste søndagskommentar sier Aftenpostens kommentator Hilde Haugsgjerd at kjernen i bedrifters samfunnsansvar er å ”bidra med egne erfaringer og kompetanse når næringsutvikling og næringspolitikk står på den offentlige dagsorden”. Idar Kreutzer i Finan...

Kortbruk for 529 milliarder kroner i 2013

Kortbruken økte med 7,4 prosent i 2013 viser tall fra Finans Norge og Nets. Totalt ble det gjennomført 1,44 milliarder kortkjøp i 2013 og vi handlet med kort for til sammen 528,8 milliarder kroner i fjor.

Sa vi ikke ja, da?

Det er nå mer enn 21 år siden Norge sluttet seg til EUs indre marked og de fire friheter. Fortsatt virker det som det ikke helt har gått opp for oss. For på område etter område kjemper vi for våre særegenheter, unntaksbestemmelser, særordninger og...

Regulering av banker og utviklingen i pengepolitikken

Valutaseminaret 3. og 4. februar vil innledes av vår nye finansminister, Siv Jensen (FrP).  Martin Hellwig – forfatter av boken ”Bankers’ new clothes” og William White fra OECD kommer, i tillegg til blant annet Idar Kreutzer fra Finans Norge, Erling Røed Larsen fra BI og Morten Baltzersen fra Finanstilsynet. Det blir et seminar med mye relevant stoff for bankfolk. 

Naturskadeåret 2013

Pressemelding:  Naturskadehendelsene i 2013 har gitt naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. -Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en klar økning fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finans Norge.

Årets likviditetskalender for NICS

Omsetning og antall transaksjoner i NICS varierer sterkt fra dag til dag. Hvilke dager som er spesielle i 2014 får du oversikt over i rundskriv nr 2/2014 .