Vær varsom med et motsyklisk bufferkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vær varsom med et motsyklisk bufferkrav

Analyser, forventningsundersøkelser og offentlig statistikk forteller om svakere vekstutsikter for norsk økonomi. Skjerpede kapitalkrav for bankene har bidratt til dette. En motsyklisk buffer vil skjerpe kapitalkravene ytterligere, og dermed forsterke oppbremsingen i norsk økonomi. Finans Norge oppfordrer derfor Finansdepartementet til forsiktig praktisering av en motsyklisk buffer.

Norges Bank har i dag gitt råd om fastsettelse av et motsyklisk kapitalbufferkrav. Rådet er unntatt offentlighet inntil Finansdepartementet fatter beslutning. Sentralbankens nøkkelindikatorer tilsier ikke et lavt bufferkrav, men Norges Bank fremhever bruk av skjønn i rådgivingen.

Tilsvarer fjorårets overskudd

Bufferkravet kan settes til et sted mellom 0 og 2,5%. Dersom Norges Bank har anbefalt at den settes i midten av dette intervallet vil bankenes kapitalbehov øke med om lag 28 milliarder kroner. Dette skal være på plass om ett år. Det tilsvarer hele det samlede resultatet etter skatt i norske banker i fjor.

Dette kommer i tillegg til allerede vedtatte kapitalkrav som er under innføring.

Verre for næringslivet

– Hvis finansministeren beslutter et motsyklisk bufferkrav på 1-1,5 prosent eller høyere, vil bankenes utlånskapasitet overfor næringslivet bli ytterligere redusert. Presset mot høyere lånerenter vil også fortsette. Dermed vil en høy kapitalbuffer bidra til ytterligere press i retning av lavere aktivitet i norsk økonomi, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Han oppfordrer finansministeren til også å merke seg at en veiledende referanseverdi for en motsyklisk buffersats (såkalt bufferguide), som beregnes i samsvar med metoden EU-regelverket viser til, gir en tilråding om at buffersatsen bør settes lavt.

– Det rådet er verdt å lytte til, oppfordrer Kreutzer.