Naturskadetallene øker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskadetallene øker

Naturskadeerstatningene etter det navnløse uværet i Sør-Norge tidligere denne måndeden er så langt anslått til rundt 180 millioner kroner. Det har kommet inn 3000 skademeldinger til forsikringsselskapene etter dette uværet. Stormen "Ivar" har foreløpig resultert i 1200 skademeldinger, anslått til 72 millioner i erstatninger. Dette er foreløpige tall basert på de skademeldingene som har kommet inn, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.  

Store naturskadehendelser

Da stormen ”Dagmar” herjet i romjulen 2011 gjorde den skade for rundt 1,4 milliarder kroner. Stormen ”Berit” i 2011 ga naturskadeerstatninger på rundt 460 millioner.   

Det anslåtte totale erstatningsbeløpet etter stormen ”Hilde” i november 2013 er på 300 millioner kroner, med en snittskade på 100.000 på hver av de 3000 skademeldingene.

Det har kommet inn 1200 skademeldinger etter stormen "Ivar" i desember 2013. Med en snittskade på 60.000, så er anslåtte erstatninger så langt på 72 millioner kroner etter denne hendelsen.

Ulike erstatningsordninger 

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av Naturskadepoolen, f.eks. dekning av bil-, campingvogn- og båtskader.
 
Statens naturskadefond har erstatninger som følge av skader på private bruer, veier og annen infrastruktur.   

Alle med brannforsikring 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.   

Lovpålagt 

Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 12,5 milliarder kroner.   

Lik premie for alle 

Premien som alle må betale er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatte områder på Vestlandet. Naturskadepremien er 0,07 promille av brannforsikringssummen. Eksempelvis vil eieren av en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner betale 140 kroner i naturskadepremie.