Samordningsarbeidet i rute

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Samordningsarbeidet i rute

Første fase av arbeidet med å samordne finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger er nå avsluttet. Det er tatt ut faglige rasjonaliseringsgevinster, og ordningene har fått felles sekretariat og felles nettside. Fra 1.1.2014 får de også felles styre.

Finansiell rådgivning og salg og rådgivning innenfor skadeforsikring har de siste årene vært et prioritert område i finansnæringen. Det er etablert bransjestandarder for kompetanse med sikte på at forbrukerne skal nyte godt av relevant og dokumentert kompetanse, sier adm. dir. Idar Kreutzer.    

Gode kundeopplevelser

– Målet er gode kundeopplevelser i tråd med de krav næringen har pålagt seg selv. Autorisasjons- og godkjenningsordningene er vellykkede bransjetiltak som har hatt god effekt. Arbeidet med å videreutvikle dem inngår som et sentralt element i realiseringen Finans Norges nye strategi.  Å synliggjøre finansnæringens samfunnsrolle og å øke tilliten til næringen er et av våre fokusområder i tiden som kommer.  

Forholdene er nå lagt til rette for en videre prosess som ivaretar både den enkelte ordnings særpreg og behovet for å se ordningene under ett - samtidig som det tas ut rasjonaliseringsgevinster, avslutter Idar Kreutzer. 

Nytt styre

Det nye styret for autorisasjons- og godkjenningsordningene har følgende sammensetning:

  • Marit Sagen Åstvedt, Finans Norge (leder)
  • Knut Dyre Haug, Storebrand
  • Torgeir Jacobsen, If                
  • Turid Ødegaard, DNB             
  • Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening
  • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI
  • Tom Knoff, frittstående